การตรวจสอบเอกสารด้วยคิวอาร์โค้ด

การตรวจสอบเอกสารด้วยคิวอาร์โค้ด

หากต้องการสร้างรหัส QR สำหรับลิงก์ วิดีโอ หรือรูปภาพ - คลิกที่ปุ่มด้านล่าง

หากต้องการสร้างรหัส QR สำหรับลิงก์ วิดีโอ หรือรูปภาพ - คลิกที่ปุ่มด้านล่าง

สร้างรหัส QR
การยืนยัน QR

การฉ้อโกงเอกสารเป็นปัญหาที่ร้ายแรงและแพร่หลาย ทุกวันนี้ผู้คนสามารถจัดทำใบรับรองการศึกษาหรือรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่แยกไม่ออกจากต้นฉบับได้อย่างง่ายดาย การกระทำที่ผิดกฎหมายดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายทางวัตถุและศีลธรรมต่อธุรกิจและกิจการส่วนตัว ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

การพัฒนาเทคโนโลยี QR สร้างโอกาสดังกล่าว การยืนยันรหัส QR ถูกใช้ทั่วโลกและช่วยป้องกันความพยายามในการฉ้อโกงและกิจกรรมที่ทำลายล้าง คุณต้องมีเครื่องสร้างรหัส QR และอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้นจึงจะใช้ระบบนี้ได้

การฉ้อโกงเอกสารเป็นปัญหาที่ร้ายแรงและแพร่หลาย ทุกวันนี้ผู้คนสามารถจัดทำใบรับรองการศึกษาหรือรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่แยกไม่ออกจากต้นฉบับได้อย่างง่ายดาย การกระทำที่ผิดกฎหมายดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายทางวัตถุและศีลธรรมต่อธุรกิจและกิจการส่วนตัว ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

การพัฒนาเทคโนโลยี QR สร้างโอกาสดังกล่าว การยืนยันรหัส QR ถูกใช้ทั่วโลกและช่วยป้องกันความพยายามในการฉ้อโกงและกิจกรรมที่ทำลายล้าง คุณต้องมีเครื่องสร้างรหัส QR และอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้นจึงจะใช้ระบบนี้ได้

QR Code สำหรับการตรวจสอบเอกสารทำงานอย่างไร

QR Code สำหรับการตรวจสอบเอกสารทำงานอย่างไร

รหัสโต้ตอบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารใดเป็นของแท้หรือไม่ ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าใบรับรอง หนังสือเดินทาง วุฒิบัตร รายงาน ใบรับรอง หรือเอกสารอื่นใดไม่ใช่ของปลอม สะดวกต่อการตรวจสอบเอกสารโดยตรงจากสมาร์ทโฟนของคุณ 

ในการตรวจสอบดังกล่าว คุณต้องสแกนรหัสบนใบรับรอง หนังสือเดินทาง รายงาน ฯลฯ ผู้รับผิดชอบในการออกเอกสารจะต้องสร้างรหัส QR พร้อมข้อมูลการตรวจสอบล่วงหน้า 

ขั้นตอนแรกของการยืนยัน QR คือการสร้างรหัส คุณต้องใช้ตัวสร้างรหัส QR: เปิดบริการ ME-QRและสร้างรหัสเพื่อเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลที่มีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด ข้อมูลอาจรวมถึงชื่อ หมายเลขประจำตัว ใบอนุญาต ฯลฯ

ขณะที่สแกนคิวอาร์โค้ดบนไฟล์จริง ผู้ใช้จะได้รับข้อมูลทั้งหมดบนสมาร์ทโฟน สุดท้าย พวกเขาจำเป็นต้องเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้รับกับข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสาร หากข้อมูลทั้งหมดตรงกัน แสดงว่ากระดาษนั้นเป็นของแท้

รหัสโต้ตอบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารใดเป็นของแท้หรือไม่ ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าใบรับรอง หนังสือเดินทาง วุฒิบัตร รายงาน ใบรับรอง หรือเอกสารอื่นใดไม่ใช่ของปลอม สะดวกต่อการตรวจสอบเอกสารโดยตรงจากสมาร์ทโฟนของคุณ 

ในการตรวจสอบดังกล่าว คุณต้องสแกนรหัสบนใบรับรอง หนังสือเดินทาง รายงาน ฯลฯ ผู้รับผิดชอบในการออกเอกสารจะต้องสร้างรหัส QR พร้อมข้อมูลการตรวจสอบล่วงหน้า 

ขั้นตอนแรกของการยืนยัน QR คือการสร้างรหัส คุณต้องใช้ตัวสร้างรหัส QR: เปิดบริการ ME-QRและสร้างรหัสเพื่อเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลที่มีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด ข้อมูลอาจรวมถึงชื่อ หมายเลขประจำตัว ใบอนุญาต ฯลฯ

ขณะที่สแกนคิวอาร์โค้ดบนไฟล์จริง ผู้ใช้จะได้รับข้อมูลทั้งหมดบนสมาร์ทโฟน สุดท้าย พวกเขาจำเป็นต้องเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้รับกับข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสาร หากข้อมูลทั้งหมดตรงกัน แสดงว่ากระดาษนั้นเป็นของแท้

ความถูกต้องของเอกสาร QR

ตัวอย่าง QR Code สำหรับเอกสาร

ในทางปฏิบัติ สแกมเมอร์ปลอมแปลงเอกสารทุกประเภท รวมถึงประกาศนียบัตรมหาวิทยาลัย ใบรับรองความประพฤติที่ดี ตั๋วเดินทาง ฯลฯ พวกเขามักจะใช้เทมเพลตมาตรฐานและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน โดยเชื่อว่าบุคคลที่สามจะไม่มีเวลาหรือทรัพยากรมากนักสำหรับความถูกต้อง ตรวจสอบ.

ตัวอย่าง QR Code สำหรับเอกสาร

ในทางปฏิบัติ สแกมเมอร์ปลอมแปลงเอกสารทุกประเภท รวมถึงประกาศนียบัตรมหาวิทยาลัย ใบรับรองความประพฤติที่ดี ตั๋วเดินทาง ฯลฯ พวกเขามักจะใช้เทมเพลตมาตรฐานและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน โดยเชื่อว่าบุคคลที่สามจะไม่มีเวลาหรือทรัพยากรมากนักสำหรับความถูกต้อง ตรวจสอบ.

ใบรับรองการศึกษาเป็นเอกสารบางส่วนที่ถูกปลอมแปลงบ่อยที่สุด ซึ่งรวมถึงประกาศนียบัตรการศึกษาระดับสูง ใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมขั้นสูง ฯลฯ นายจ้างสนใจจ้างผู้สมัครที่มีทักษะและความรู้ ดังนั้นการใส่คิวอาร์โค้ดบนเอกสารจึงเป็นวิธีที่ชาญฉลาด ผู้สมัครที่ไม่มีสิ่งใดปกปิดสามารถสร้างรหัส QR และยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมด

ใบรับรองการศึกษาเป็นเอกสารบางส่วนที่ถูกปลอมแปลงบ่อยที่สุด ซึ่งรวมถึงประกาศนียบัตรการศึกษาระดับสูง ใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมขั้นสูง ฯลฯ นายจ้างสนใจจ้างผู้สมัครที่มีทักษะและความรู้ ดังนั้นการใส่คิวอาร์โค้ดบนเอกสารจึงเป็นวิธีที่ชาญฉลาด ผู้สมัครที่ไม่มีสิ่งใดปกปิดสามารถสร้างรหัส QR และยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมด

เอกสาร QR Code
QR พร้อมเอกสาร

การปลอมแปลงที่ได้รับความนิยมอีกกลุ่มหนึ่งเกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ เนื่องจากการแพร่ระบาดทั่วโลก การทดสอบ PCR จึงเปิดให้บริการทั่วโลก ใบรับรองจะพิสูจน์ว่าคุณไม่ใช่พาหะของไวรัส และคุณอาจต้องใช้ในร้านค้า สนามบิน ร้านอาหาร และสถานที่แออัดอื่นๆ คุณสามารถแสดงรหัส QR ของคุณด้วยการทดสอบ PCRเพื่อพิสูจน์ใบรับรองว่าเป็นของแท้ 

การปลอมแปลงที่ได้รับความนิยมอีกกลุ่มหนึ่งเกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ เนื่องจากการแพร่ระบาดทั่วโลก การทดสอบ PCR จึงเปิดให้บริการทั่วโลก ใบรับรองจะพิสูจน์ว่าคุณไม่ใช่พาหะของไวรัส และคุณอาจต้องใช้ในร้านค้า สนามบิน ร้านอาหาร และสถานที่แออัดอื่นๆ คุณสามารถแสดงรหัส QR ของคุณด้วยการทดสอบ PCRเพื่อพิสูจน์ใบรับรองว่าเป็นของแท้ 

รหัสแบบโต้ตอบนั้นยอดเยี่ยมสำหรับการตรวจสอบเอกสาร คุณควรเพิ่มรหัส QR ลงในใบรับรอง ประกาศนียบัตร ใบเสร็จรับเงิน หรือไฟล์จริงอื่นๆ ล่วงหน้าสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องสแกน QR ของสมาร์ทโฟนทั่วไป การใช้เครื่องสร้างโค้ด QR ที่ใช้งานได้ คุณสามารถสร้างโค้ด QR สำหรับลิงก์หรือไฟล์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด!

รหัสแบบโต้ตอบนั้นยอดเยี่ยมสำหรับการตรวจสอบเอกสาร คุณควรเพิ่มรหัส QR ลงในใบรับรอง ประกาศนียบัตร ใบเสร็จรับเงิน หรือไฟล์จริงอื่นๆ ล่วงหน้าสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องสแกน QR ของสมาร์ทโฟนทั่วไป การใช้เครื่องสร้างโค้ด QR ที่ใช้งานได้ คุณสามารถสร้างโค้ด QR สำหรับลิงก์หรือไฟล์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด!

แชร์กับเพื่อน:
facebook-share facebook-share facebook-share facebook-share
โพสต์ล่าสุด