Thêm mã QR bằng csv

Thêm mã QR bằng csv

cloud_download

Download tệp CSV mẫu

Nhấp vào nút này để tải xuống ví dụ về tệp CSV

Tải xuống CSV
cloud_upload

Tải lên CSV của bạn

Nhấp vào nút này để tải lên tệp CSV của bạn. Tối đa Kích thước tập tin 10 mb.

Tải lên CSV