Nya möjligheter med QR-koder för träningsstudior och gym

Nya möjligheter med QR-koder för träningsstudior och gym

För att skapa QR-kod för länk, video eller bild - klicka på knappen nedan.

För att skapa QR-kod för länk, video eller bild - klicka på knappen nedan.

GENERERA QR-KOD
Fitness QR-kod
Sport Business QR

Under de senaste åren har frågor om en hälsosam livsstil varit på toppen av popularitet runt om i världen. Folk började lyssna mer på råd från experter: att regelbundet kontrolleras av läkare, att föredra hälsosam mat, att bli av med dåliga vanor och att göra sport. Därför är det inte förvånande att nya gym för fitness och idrottsklubbar för amatörsport regelbundet öppnas.

Despite the high demand, the owners of sports centers are always focused on maintaining and developing the business. They need to expand their customer base, improve awareness, and increase profitability. Today you’ll learn how QR technology can help achieve these goals and how to make a QR code for free.

Under de senaste åren har frågor om en hälsosam livsstil varit på toppen av popularitet runt om i världen. Folk började lyssna mer på råd från experter: att regelbundet kontrolleras av läkare, att föredra hälsosam mat, att bli av med dåliga vanor och att göra sport. Därför är det inte förvånande att nya gym för fitness och idrottsklubbar för amatörsport regelbundet öppnas.

Trots den stora efterfrågan är ägarna av sportcenter alltid fokuserade på att underhålla och utveckla verksamheten. De behöver utöka sin kundbas, förbättra medvetenheten och öka lönsamheten. Idag får du lära dig hur QR-teknik kan hjälpa till att uppnå dessa mål och hur du gör en QR-kod gratis.

What value does QR technology bring to the sports business?

Vilket värde tillför QR-tekniken till sportbranschen?

Clients are very selective nowadays. When it comes to buying any product or service, they choose carefully: they study reviews, get their first free visit, and pay attention to the service quality and other aspects. Therefore, owners of fitness studios and gyms need to offer an entirely new level of service in order to attract the attention of potential customers in a highly competitive environment.

The QR code generator is a modern and functional tool to improve the user experience for your new and regular clients. Just a few clicks on a smartphone, one instant QR code scanning by a camera or a QR scanner - and the client immediately plunges into a convenient and safe interaction with you in the fitness club or outside it.

At the same time, you don’t need special skills or paid tools to generate a QR code. With ME-QR service, you can easily and quickly create the QR code online from scratch.

Kunder är mycket selektiva nuförtiden. När det kommer till att köpa någon produkt eller tjänst väljer de noggrant: de studerar recensioner, får sitt första kostnadsfria besök och uppmärksammar tjänstens kvalitet och andra aspekter. Därför måste ägare av fitnessstudior och gym erbjuda en helt ny servicenivå för att fånga potentiella kunders uppmärksamhet i en mycket konkurrensutsatt miljö.

QR-kodgeneratorn är ett modernt och funktionellt verktyg för att förbättra användarupplevelsen för dina nya och vanliga kunder. Bara några få klick på en smartphone, en omedelbar QR-kodsskanning med en kamera eller en QR-skanner - och kunden kastar sig omedelbart in i en bekväm och säker interaktion med dig i gymmet eller utanför den.

Samtidigt behöver du inga speciella färdigheter eller betalverktyg för att generera en QR-kod. Med ME-QR-tjänsten kan du enkelt och snabbt skapa QR-koden online från grunden.

Generera QR-kod

How you can use the QR code for gyms

Hur du kan använda QR-koden för gym

You can use the QR code in the sports industry for various purposes and tasks. For example, for providing contactless registration of a client during a visit, advertising your gym online or offline, selling sports nutrition, disseminating information about special offers, etc. We also recommend trying the following effective ideas.

Du kan använda QR-koden inom sportbranschen för olika ändamål och uppgifter. Till exempel för att tillhandahålla kontaktlös registrering av en kund under ett besök, annonsera ditt gym online eller offline, sälja sportnäring, sprida information om specialerbjudanden etc. Vi rekommenderar också att du provar följande effektiva idéer.

QR spellista

Workout playlists

Träningsspellistor

Music can energize and set you in the right mood during a workout. Generate a QR code with energetic and engaging playlists for clients. It can be a music selection on YouTube Music, Spotify, SoundCloud, or any of your audio files.

Musik kan ge energi och sätta dig i rätt stämning under ett träningspass. Skapa en QR-kod med energiska och engagerande spellistor för kunder. Det kan vara ett musikval på YouTube Music, Spotify, SoundCloud eller någon av dina ljudfiler .

QR-instruktioner

Instruction for sports equipment

Instruktion för sportutrustning

How to work with one or another fitness machine or gym equipment, how to perform a specific exercise correctly - such tips will be useful for both beginners and those who regularly attend the gym. To do this, you can make the QR code with a link to a video or a detailed text description.

Hur man arbetar med en eller annan träningsmaskin eller gymutrustning, hur man utför en specifik övning korrekt - sådana tips kommer att vara användbara för både nybörjare och de som regelbundet går på gymmet. För att göra detta kan du skapa QR-koden med en länk till en video eller en detaljerad textbeskrivning.

QR-feedback

Feedback collection via Google Forms

Insamling av feedback via Google Formulär

Customer feedback is incredibly valuable information. It’ll help you figure out what needs to be improved in your gym and then work on offering your clients more. With QR codes, you can easily collect reviews, because it won’t be difficult for clients to simply scan the code and answer a couple of questions to share their opinion.

Kundfeedback är otroligt värdefull information. Det hjälper dig att ta reda på vad som behöver förbättras i ditt gym och sedan arbeta med att erbjuda dina kunder mer. Med QR-koder kan du enkelt samla recensioner, eftersom det inte kommer att vara svårt för kunder att helt enkelt skanna koden och svara på ett par frågor för att dela sin åsikt.

QR sociala medier

Recognition in social networks

Erkännande i sociala nätverk

Most clients will want to follow your gym's social media account. There they can receive the latest news of what’s happening in your gym, ask questions to the staff, learn about special offers, and more. In turn, you’ll have a great opportunity to advertise and interact with your audience. To make it easier for users to find your account on the social network, you can create a QR code that links directly to your account.

De flesta kunder kommer att vilja följa ditt gyms konto på sociala medier. Där kan de få de senaste nyheterna om vad som händer i ditt gym, ställa frågor till personalen, lära sig om specialerbjudanden och mer. I sin tur får du en fantastisk möjlighet att annonsera och interagera med din publik. För att göra det enklare för användare att hitta ditt konto på det sociala nätverket kan du skapa en QR-kod som länkar direkt till ditt konto.

Not every advertising campaign can catch the attention of the audience, motivate them to buy a product or service, make a profit, etc. Especially when it comes to such a competitive area as sports services. Therefore, use the QR code generator and interactive QR codes. This smart, easy-to-use, and effective tool will help you take your business to the next level!

Inte varje reklamkampanj kan fånga publikens uppmärksamhet, motivera dem att köpa en produkt eller tjänst, göra vinst etc. Speciellt när det kommer till ett så konkurrenskraftigt område som sporttjänster. Använd därför QR-kodgeneratorn och interaktiva QR-koder. Detta smarta, lättanvända och effektiva verktyg hjälper dig ta ditt företag till nästa nivå!

Dela med vänner:
facebook-share facebook-share facebook-share facebook-share

Var den här artikeln till hjälp?

Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Tack för din röst!

Genomsnittligt betyg: 0 /5 Röster: 0

Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Senaste inläggen