ME-QR användaravtal

Välkommen till ME-QR!

Dessa villkor beskriver reglerna och bestämmelserna för användningen av Me-QR:s webbplats, som finns på https://me-qr.com.

Genom att gå in på denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda ME-QR om du inte accepterar alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, integritetspolicy och ansvarsfriskrivning, och alla avtal: 'Kund', 'Du' och 'Din' hänvisar till dig, den person som loggar in på denna webbplats och är kompatibel med företagets villkor och betingelser; 'Företaget', 'Oss själva', 'Vi', 'Våra' och 'Oss', syftar på vårt företag; 'Party', 'Parter' eller 'Oss' avser både kunden och oss själva; 'Webbplats' hänvisar till ME-QR-webbplatsen. Alla villkor hänvisar till det erbjudande, acceptans och övervägande av betalning som krävs för att genomföra processen för vår assistans till Kunden på det mest lämpliga sättet för det uttryckliga syftet att tillgodose Kundens behov med avseende på tillhandahållandet av Företagets angivna tjänster, av och omfattas av gällande lag i kundens respektive land. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler, och/eller han/hon eller de, tas som utbytbara och hänvisar därför till samma

QR-koder för ME-QR är i linje med den internationella standarden för QR Creation - ISO 18004:2006.

Småkakor

Vi använder oss av cookies. Genom att komma åt ME-QR samtycker du till att använda cookies i enlighet med Me-QR:s sekretesspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att hämta användarens uppgifter för varje besök. Cookies används av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten i vissa områden för att göra det lättare för användare att besöka vår webbplats. Vissa av våra affiliate/annonspartners kan också använda cookies.

Licens

Om inget annat anges äger Me-QR och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt material på ME-QR. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan komma åt den från ME-QR för ditt eget personliga bruk under förutsättning av begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

 • Återpublicera material från ME-QR;
 • Sälj, hyr ut eller underlicensiera material från ME-QR;
 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från ME-QR;
 • Omfördela innehåll från ME-QR.

Detta avtal börjar på dagen för detta. Våra användarvillkor skapades med hjälp av Generator för villkor och villkor och den Generator för sekretesspolicy.

Delar av denna webbplats erbjuder en möjlighet för användare att lägga upp och utbyta information placerad i QR-koder. Me-QR filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte sådan information innan QR-koden skapas. Denna information kanske inte återspeglar åsikter och åsikter från Me-QR, dess agenter och/eller dotterbolag. Det återspeglar åsikterna och åsikterna hos den person som skapar sina QR-koder. I den utsträckning det är tillåtet av tillämpliga lagar, ska Me-QR inte hållas ansvarigt för dessa koder eller för några skador, eller utgifter som orsakas och/eller lids till följd av användning och/eller uppläggning och/eller utseende av koderna som skapats på denna Hemsida.

Me-QR förbehåller sig rätten att övervaka alla skapade QR-koder och att ta bort alla QR-koder som kan anses vara olämpliga, stötande eller orsakar ett brott mot dessa Allmänna villkor.

Du garanterar och representerar det:

 • Informationen i Dina QR-koder invaderar inte någon immateriell rättighet, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke som tillhör tredje part;
 • Dina koder innehåller inte något ärekränkande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som är ett integritetskränkande;
 • Koderna kommer inte att användas för att marknadsföra företag eller presentera kommersiella aktiviteter av olaglig karaktär.
Hyperlänkar till vårt innehåll

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • Statliga myndigheter;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Onlinekatalogdistributörer kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatser för andra listade företag;
 • Systemomfattande ackrediterade företag utom värvning av ideella organisationer, välgörenhetsgallerior och välgörenhetsinsamlingsgrupper som inte får hyperlänka till vår webbplats.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

 • allmänt kända konsument- och/eller företagsinformationskällor;
 • dot.com community-webbplatser;
 • föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer;
 • onlinekatalogdistributörer;
 • internetportaler;
 • redovisnings-, juridik- och konsultföretag; och
 • utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte skulle få oss att se negativt ut för oss själva eller våra ackrediterade företag; (b) organisationen inte har några negativa uppgifter hos oss; (c) länken är i samband med allmän resursinformation.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats, måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Me-QR. Vänligen inkludera ditt namn, din organisations namn, kontaktinformation samt webbadressen till din webbplats, en lista över alla webbadresser från vilka du tänker länka till vår webbplats och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länk. Se till att vänta på svaret.

Godkända organisationer kan hyperlänka till vår webbplats enligt följande:

 • genom att använda vårt företagsnamn; eller
 • genom att använda den enhetliga resurslokaliseraren som är kopplad till; eller
 • använda någon annan beskrivning av vår webbplats, som är meningsfull inom sammanhanget och formatet för innehållet på den länkande partens webbplats.

Ingen användning av Me-QR:s logotyp eller andra konstverk kommer att tillåtas för länkning utan ett varumärkeslicensavtal.

iFrames

Utan föregående godkännande får du inte skapa inline-ramar som innehåller delar av vår webbplats som på något sätt ändrar dess visuella presentation eller utseende på den.

Innehållsansvar

Vi tar inte ansvar för något innehåll som visas på vår webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som uppstår på vår webbplats. På vår webbplats får du inte lägga upp länkar som kan tolkas som ärekränkande, obscenta eller kriminella, eller som gör intrång, på annat sätt kränker eller förespråkar intrång eller annan kränkning av tredje parts rättigheter.

Din integritet

Läs integritetspolicyn

Förbehåll av rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon särskild länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa villkor och dess länkpolicy. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden till och följa dessa länkningsvillkor.

Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning, är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men vi är inte skyldiga att eller så eller att svara dig direkt.

Vi säkerställer inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte att informationen är fullständig eller korrekt; Vi lovar inte heller att säkerställa att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

varning

I den maximala omfattning som tillåts av tillämplig lag, utesluter vi alla representationer, garantier, villkor och ansvar (inklusive ansvar för direkta skador och följdskador som orsakats av användaren) relaterade till vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning gör det:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;
 • begränsa något av vårt eller ditt ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag;
 • utesluta något av Vårt eller Dina ansvar som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

De begränsningar och förbud mot ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna friskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) reglera alla skulder som uppstår under ansvarsfriskrivningen, inklusive ansvar som uppstår i kontrakt, i skadestånd och för brott mot lagstadgad skyldighet.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt, kommer vi inte att hållas ansvariga för förlust eller skada av något slag.

Nedan följer de regler som alla användare av vår webbplats måste följa. Läs dem noga för att undvika eventuella problem.

Blockering och radering av qr-koden

1.1 För användare som har skapat en qr-kod på vår webbplats men som inte har registrerat sig kommer vi att blockera och så småningom radera deras qr-kod om den inte har skannats inom 365 dagar. Efter en inaktiv period på 365 dagar blockeras koden i en månad. Under denna period är det fortfarande möjligt att återställa innehållet och själva qr-koden. Efter en månad raderas qr-koden permanent.

1.2 För användare som har skapat ett konto och registrerat sig på vår webbplats kommer koden att blockeras och sedan raderas om den inte skannas inom 365 dagar. Efter den inaktiva perioden på 365 dagar blockeras qr-koden i en månad. Under denna period är det möjligt att återställa dess innehåll och själva qr-koden; efter en månad raderas qr-koden permanent. Skillnaden från punkt 1 är att vi varnar kunden en månad före blockeringen om att deras qr-kod kommer att blockeras och slutligen raderas.

Borttagning av innehåll

ME-QR-webbplatsen förbehåller sig rätten att ta bort qr-koden och dess innehåll utan förvarning om ditt innehåll bryter mot internets regler.

Detta inkluderar spam, skadliga länkar, bedrägeri, barnmisshandel, sexuellt innehåll, stötande eller provocerande innehåll, hatpropaganda, djurplågeri, reklam för olagliga ämnen och vapen samt spel.

Radering av statistik

Statistiken raderas i enlighet med taxa: Gratis - efter ett år, Lite/Premium - efter tre år.

Tack för att du förstår och följer reglerna för vår webbplats. Om du har några frågor eller kommentarer kan du kontakta vårt supportteam.