Perjanjian Pengguna ME-QR

Selamat datang ke ME-QR!

Terma dan syarat ini menggariskan peraturan dan peraturan untuk penggunaan laman web ME-QR, yang terletak di https://me-qr.com.

Dengan mengakses laman web ini, kami menganggap anda menerima terma dan syarat ini. Jangan terus menggunakan ME-QR jika anda tidak bersetuju untuk mengambil semua terma dan syarat yang dinyatakan di halaman ini.

Terminologi berikut terpakai kepada terma dan syarat ini, pernyataan privasi dan notis penafian, dan semua perjanjian: 'klien', 'anda' dan 'anda' merujuk kepada anda, orang yang log di laman web ini dan mematuhi terma syarikat dan syarat; 'Syarikat', 'diri kita', 'kami', 'kami' dan 'kami', merujuk kepada syarikat kami; 'Parti', 'parti', atau 'kami', merujuk kepada klien dan diri kita sendiri; 'Laman web' merujuk kepada laman web ME-QR. Semua terma merujuk kepada tawaran, penerimaan, dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk melaksanakan proses bantuan kami kepada klien dengan cara yang paling sesuai untuk tujuan memenuhi keperluan klien berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan yang dinyatakan oleh Syarikat, oleh dan tertakluk kepada undang -undang negara masing -masing. Sebarang penggunaan istilah di atas atau kata -kata lain dalam singular, jamak, permodalan, dan/atau dia atau mereka, diambil sebagai boleh ditukar dan oleh itu sebagai merujuk kepada yang sama

Kod QR ME-QR adalah selaras dengan standard antarabangsa penciptaan QR - ISO 18004: 2006.

Fail cookie

Kami menggunakan penggunaan kuki. Dengan mengakses ME-QR, anda bersetuju menggunakan kuki yang sesuai dengan Dasar Privasi ME-QR.

Kebanyakan laman web interaktif menggunakan kuki untuk mendapatkan butiran pengguna untuk setiap lawatan. Kuki digunakan oleh laman web kami untuk membolehkan fungsi kawasan tertentu untuk memudahkan pengguna melawat laman web kami. Beberapa rakan sekutu/pengiklanan kami juga boleh menggunakan kuki.

Lesen

Kecuali dinyatakan sebaliknya, ME-QR dan/atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelektual untuk semua bahan di ME-QR. Semua hak harta intelek dikhaskan. Anda boleh mengaksesnya dari ME-QR untuk kegunaan peribadi anda sendiri yang tertakluk kepada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

 • bahan semula dari ME-QR;
 • menjual, menyewa, atau bahan lesen dari ME-QR;
 • menghasilkan semula, menduplikasi atau menyalin bahan dari ME-QR;
 • Mengedarkan semula kandungan dari ME-QR.

Perjanjian ini akan bermula pada tarikh ini. Terma dan syarat kami dibuat dengan bantuan penjana terma dan syarat dan penjana dasar privasi Penjana Terma Dan Syarat dan juga Penjana Dasar Privasi.

Bahagian laman web ini menawarkan peluang untuk pengguna menyiarkan dan bertukar maklumat yang diletakkan dalam kod QR. ME-QR tidak menapis, mengedit, menerbitkan atau menyemak maklumat tersebut sebelum penciptaan kod QR. Maklumat ini mungkin tidak mencerminkan pandangan dan pendapat ME-QR, ejennya, dan/atau sekutu. Ia mencerminkan pandangan dan pendapat orang yang mencipta kod QRnya. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, ME-QR tidak akan bertanggungjawab terhadap kod ini atau untuk apa-apa ganti rugi, atau perbelanjaan yang disebabkan dan/atau dialami sebagai akibat daripada penggunaan dan/atau pengeposan dan/atau penampilan kod yang dibuat pada ini Laman web.

ME-QR berhak untuk memantau semua kod QR yang dibuat dan untuk menghapuskan sebarang kod QR yang boleh dianggap tidak sesuai, menyinggung perasaan, atau menyebabkan pelanggaran terma dan syarat ini.

Anda menjamin dan mewakili itu:

 • Maklumat dalam kod QR anda tidak menyerang hak harta intelektual, termasuk tanpa hak cipta, paten, atau tanda dagangan mana -mana pihak ketiga;
 • Kod anda tidak mengandungi apa -apa fitnah, fitnah, menyinggung perasaan, tidak senonoh, atau sebaliknya menyalahi undang -undang yang merupakan pencerobohan privasi;
 • Kod tidak akan digunakan untuk menggalakkan perniagaan atau aktiviti komersil yang bersifat haram.
Hyperlinking dengan kandungan kami

Organisasi berikut boleh dihubungkan ke laman web kami tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu:

 • Agensi-agensi kerajaan;
 • enjin carian;
 • organisasi berita;
 • Pengedar direktori dalam talian boleh dihubungkan ke laman web kami dengan cara yang sama kerana mereka menghiasi laman web perniagaan tersenarai lain;
 • Perniagaan yang diiktiraf di seluruh sistem kecuali meminta pertubuhan bukan keuntungan, pusat membeli-belah amal, dan kumpulan penggalangan dana amal yang mungkin tidak hyperlink ke laman web kami.

Organisasi -organisasi ini boleh dihubungkan ke halaman utama kami, kepada penerbitan, atau maklumat laman web lain selagi pautan: (a) tidak dengan cara yang menipu; (b) tidak secara palsu menyiratkan penajaan, pengesahan, atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk dan/atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks tapak Parti yang menghubungkan.

Kami boleh mempertimbangkan dan meluluskan permintaan pautan lain dari jenis organisasi berikut:

 • sumber maklumat pengguna dan/atau perniagaan yang terkenal;
 • laman komuniti dot.com;
 • persatuan atau kumpulan lain yang mewakili badan amal;
 • pengedar direktori dalam talian;
 • portal internet;
 • accounting, law and consulting firms; and
 • institusi pendidikan dan persatuan perdagangan.

Kami akan meluluskan permintaan pautan dari organisasi -organisasi ini jika kami memutuskan bahawa: (a) pautan itu tidak akan membuat kami kelihatan tidak baik kepada diri sendiri atau perniagaan yang diiktiraf kami; (b) organisasi tidak mempunyai rekod negatif dengan kami; (c) Pautan adalah dalam konteks maklumat sumber umum.

Organisasi -organisasi ini boleh dihubungkan ke halaman rumah kami selagi pautan: (a) tidak dalam apa -apa cara menipu; (b) tidak secara palsu menyiratkan penajaan, pengesahan, atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks tapak Parti yang menghubungkan.

Jika anda adalah salah satu organisasi yang disenaraikan dalam perenggan 2 di atas dan berminat untuk menghubungkan ke laman web kami, anda mesti memaklumkan kepada kami dengan menghantar e-mel kepada ME-QR. Sila sertakan nama anda, nama organisasi anda, maklumat hubungan serta URL laman web anda, senarai mana -mana URL yang ingin anda hubungkan ke laman web kami, dan senarai URL di laman web kami yang anda mahukan pautan. Pastikan menunggu jawapannya.

Organisasi yang diluluskan boleh menghiasi laman web kami seperti berikut:

 • dengan menggunakan nama korporat kami; atau
 • dengan menggunakan pencari sumber seragam yang dikaitkan dengan; atau
 • Menggunakan apa -apa penerangan lain di laman web kami, yang masuk akal dalam konteks dan format kandungan di laman web yang menghubungkan.

Tiada penggunaan logo ME-QR atau karya seni lain akan dibenarkan untuk menghubungkan tidak ada perjanjian lesen tanda dagangan.

iframes

Tanpa kelulusan terlebih dahulu, anda tidak boleh membuat bingkai sebaris yang mengandungi unsur -unsur laman web kami yang mengubah dengan apa -apa cara persembahan visual atau penampilannya.

Liabiliti kandungan

Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kandungan yang muncul di Laman Web kami. Anda bersetuju untuk melindungi dan mempertahankan kami terhadap semua tuntutan yang semakin meningkat di laman web kami. Di laman web kami, anda tidak boleh menyiarkan pautan yang boleh ditafsirkan sebagai fitnah, lucah, atau jenayah, atau yang melanggar, sebaliknya melanggar, atau menganjurkan pelanggaran atau pelanggaran lain terhadap mana -mana hak pihak ketiga.

Privasi anda

Sila baca Dasar Privasi

Tempahan hak

Kami berhak untuk meminta anda mengeluarkan semua pautan atau sebarang pautan tertentu ke laman web kami. Anda meluluskan untuk segera mengeluarkan semua pautan ke laman web kami atas permintaan. Kami juga berhak untuk meminda terma dan syarat ini dan dasar menghubungkannya pada bila -bila masa. Dengan terus menghubungkan ke laman web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mengikuti terma dan syarat yang menghubungkan ini.

Pembuangan pautan dari laman web kami

Sekiranya anda menemui sebarang pautan di laman web kami yang menyinggung perasaan atas apa -apa sebab, anda bebas menghubungi dan memberitahu kami pada bila -bila masa. Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk membuang pautan tetapi kami tidak diwajibkan atau lebih atau untuk memberi respons kepada anda secara langsung.

Kami tidak memastikan bahawa maklumat di laman web ini betul, kami tidak menjamin kesempurnaan atau ketepatannya; Kami juga tidak berjanji untuk memastikan bahawa laman web masih tersedia atau bahan di laman web ini dikemas kini.

Penafian

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang -undang yang berkenaan, kami tidak termasuk semua representasi, jaminan, syarat, dan liabiliti (termasuk liabiliti untuk kerosakan langsung dan berbangkit yang disebabkan oleh pengguna) yang berkaitan dengan laman web kami dan penggunaan laman web ini. Tiada apa -apa dalam penafian ini akan:

 • hadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda untuk penipuan atau penipuan penipuan;
 • Hadkan mana -mana liabiliti kami atau anda dengan apa -apa cara yang tidak dibenarkan di bawah undang -undang yang terpakai;
 • Kecualikan mana -mana liabiliti kami atau anda yang tidak boleh dikecualikan di bawah undang -undang yang berkenaan.

Keterbatasan dan larangan liabiliti yang ditetapkan dalam seksyen ini dan di tempat lain dalam penafian ini: (a) adalah tertakluk kepada perenggan yang terdahulu; dan (b) mengawal semua liabiliti yang timbul di bawah penafian, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, dalam tort dan untuk melanggar tugas statutori.

Selagi laman web dan maklumat, dan perkhidmatan di Laman Web disediakan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerosakan apa -apa sifat.

Berikut adalah peraturan yang mesti dipatuhi oleh semua pengguna laman web kami. Sila baca dengan teliti untuk mengelakkan masalah yang mungkin berlaku.

Menyekat dan mengalih keluar Quarcode

1.1. Bagi pengguna yang telah mencipta kod QR di laman web kami tetapi belum mendaftar, kami akan menyekat dan akhirnya memadamkan kod QR mereka jika ia tidak diimbas dalam masa 365 hari. Selepas tempoh tidak aktif selama 365 hari, kod tersebut disekat selama sebulan. Dalam tempoh ini, masih boleh memulihkan kandungannya dan kod qr itu sendiri. Selepas sebulan berlalu, kod QR dipadamkan secara kekal.

1.2. Bagi pengguna yang telah membuat akaun dan mendaftar di laman web kami, kod tersebut akan disekat dan kemudian dipadamkan jika ia tidak diimbas dalam masa 365 hari. Selepas tempoh tidak aktif selama 365 hari, kod QR disekat selama sebulan. Dalam tempoh ini, adalah mungkin untuk memulihkan kandungannya dan kod qr itu sendiri, selepas sebulan kod qr dipadamkan selama-lamanya. Perbezaan dari titik 1 ialah kami memberi amaran kepada pelanggan sebulan sebelum menyekat bahawa kod qrnya akan disekat dan akhirnya dipadamkan.

Mengalih keluar kandungan

Laman web ME-QR mempunyai keupayaan untuk mengalih keluar kod pertengkaran dan kandungannya tanpa sebarang amaran jika kandungan anda melanggar peraturan untuk menyiarkan di Internet.

Ini termasuk spam, pautan berniat jahat, penipuan, penderaan kanak-kanak, kandungan seksual, kandungan yang menyinggung perasaan atau provokasi, ucapan benci, kekejaman terhadap haiwan, pengiklanan bahan dan senjata terlarang serta perjudian.

Mengalih keluar statistik

Pemadaman statistik imbasan berlaku mengikut pelan tarif: Percuma - selepas setahun, Lite/Premium - selepas 3 tahun.

Terima kasih kerana memahami dan mengikuti peraturan tapak kami. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau komen, sila hubungi pasukan sokongan kami.