Bröllopsinbjudningar med QR-koder: fördelar och användning

Bröllopsinbjudningar med QR-koder: fördelar och användning

För att skapa QR-kod för länk, video eller bild - klicka på knappen nedan.

För att skapa QR-kod för länk, video eller bild - klicka på knappen nedan.

GENERERA QR-KOD
QR-koder för bröllop

Inbjudningar är ett måste för att organisera ett bröllop. Du riktar inbjudningar till familj, vänner och kollegor för att informera dem om firandets detaljer. För att göra inbjudningar unika och moderna, använd QR-kodgeneratorn och gör en onlinebröllopsinbjudan med en QR-kod. 

Inbjudningar är ett måste för att organisera ett bröllop. Du riktar inbjudningar till familj, vänner och kollegor för att informera dem om firandets detaljer. För att göra inbjudningar unika och moderna, använd QR-kodgeneratorn och gör en onlinebröllopsinbjudan med en QR-kod. 

5 idéer för QR-kodetsning

An interactive code can contain a variety of content. An engraved QR code with logo is one of the most widepspread ones and it allows you to place your company’s logo on souvenirs. However, there are more ideas on how to make a QR code for free using engraving technology. Consider 5 unique ideas for using an interactive QR code in the form of engraving.

QR-koden bröllopsinbjudan mål

You need QR code invitation cards to invite guests to the event formally. An interactive code can contain any information you want to share, and one can access it through their smartphone. There are many benefits of invitations made using QR technology:

Du behöver inbjudningskort med QR-koder för att formellt bjuda in gäster till evenemanget. En interaktiv kod kan innehålla all information du vill dela, och man kan komma åt den via sin smartphone. Det finns många fördelar med inbjudningar som görs med QR-teknik:

  • a memorable way to invite loved ones to your celebration;

  • quick sending out of invitations;

  • an opportunity to find out the exact number of guests in advance;

  • saving money on printed invitations.
  • ett minnesvärt sätt att bjuda in nära och kära till ditt firande;

  • snabbt skicka ut inbjudningar;

  • en möjlighet att ta reda på det exakta antalet gäster i förväg;

  • spara pengar på tryckta inbjudningar.
QR-bröllopsinbjudningar

A wedding invitation with a QR code is much more functional than a traditional one. You can invite guests to your wedding with it while minimizing the hassle associated with the organization.  

En bröllopsinbjudan med en QR-kod är mycket mer funktionell än en traditionell. Du kan bjuda in gäster till ditt bröllop med den samtidigt som du minimerar krånglet i samband med organisationen.  

5 unique ways to make a wedding card with a QR code

With the QR code generator for wedding invitations, you can make unique, memorable, and functional invitations. See for yourself - check out these 5 ideas for organizing your wedding.

5 unika sätt att göra ett bröllopskort med en QR-kod

Med QR-kodgeneratorn för bröllopsinbjudningar kan du skapa unika, minnesvärda och funktionella inbjudningar. Se själv - kolla in dessa 5 idéer för att organisera ditt bröllop.

QR code for a couple's love story

Even if your close people know how you met, they will be interested in learning more about your love story. For this, you should generate a QR code with a PowerPoint slide show or video presentation featuring funny, unique, touching, and previously unknown details of your first date.

QR-kod för ett pars kärlekshistoria

Även om dina nära människor vet hur du träffades, kommer de att vara intresserade av att lära sig mer om din kärlekshistoria. För detta bör du skapa en QR-kod med ett PowerPoint-bildspel eller videopresentation med roliga, unika, rörande och tidigare okända detaljer om din första dejt.

Story QR-kod
Bröllopsprogram QR

QR code for a wedding program

Write out the detailed plan of your event in advance, thus making the invitations as valuable and informative as possible. You can create a QR code with information about the time and place of the wedding reception, banquet hall address, and other necessary details. You can add plain text, Google Maps, or PDF to the QR code.

QR-kod för ett bröllopsprogram

Skriv ut den detaljerade planen för ditt evenemang i förväg, och gör på så sätt inbjudningarna så värdefulla och informativa som möjligt. Du kan skapa en QR-kod med information om tid och plats för bröllopsmottagningen, bankettsalens adress och andra nödvändiga detaljer. Du kan lägga till vanlig text, Google Maps eller PDF till QR-koden.

QR code for the gallery of newlyweds' pictures

You can make a QR code with a series of photos to use it as a unique invitation or decoration at the wedding ceremony. With this virtual gallery, your guests can view the happiest moments of your life. You can add 20 images to one QR code with the ME-QR generator.

QR-kod för galleriet med nygifta bilder

Du kan göra en  QR-kod med en serie bilder för att använda den som en unik inbjudan eller dekoration vid bröllopsceremonin. Med detta virtuella galleri kan dina gäster se de lyckligaste ögonblicken i ditt liv. Du kan lägga till 20 bilder till en QR-kod med ME-QR-generatorn.

QR-kodgalleri
QR-kodgalleri

QR code for a wedding invitation with RSVP

Try to create a wedding RSVP QR code. Guests will be asked if they can attend your wedding after scanning the QR code. You can create a QR code for RSVP to estimate the number of guests in advance. This is especially important when booking a banquet hall, planning a wedding photo shoot, etc.

QR-kod för en bröllopsinbjudan med OSA

Försök att skapa en QR-kod för bröllop OSA. Gästerna kommer att tillfrågas om de kan delta i ditt bröllop efter att ha  skannat QR-koden . Du kan skapa en QR-kod för OSA för att uppskatta antalet gäster i förväg. Detta är särskilt viktigt när du bokar bankettsal, planerar en bröllopsfotografering etc.

QR code for a book with greetings

To keep the memory of your wedding beyond photos and videos, you can create a QR code for wedding greetings. This interactive code will let you collect text greetings from your loved ones to combine them later in a virtual book to commemorate your family's most important day.

QR-kod för en bok med hälsningar

För att behålla minnet av ditt bröllop bortom bilder och videor kan du skapa en QR-kod för bröllopshälsningar. Denna interaktiva kod låter dig samla in texthälsningar från dina nära och kära för att kombinera dem senare i en virtuell bok för att fira din familjs viktigaste dag.

QR-kod Hälsningar

A wedding card with a QR code is much more than a simple invitation card. With it, you can simplify your wedding planning and turn the tiring organizational process into pleasant memories!

Ett bröllopskort med QR-kod är mycket mer än ett enkelt inbjudningskort. Med den kan du förenkla din bröllopsplanering och förvandla den tröttsamma organisationsprocessen till trevliga minnen!

Dela med vänner:
facebook-share facebook-share facebook-share facebook-share

Var den här artikeln till hjälp?

Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Tack för din röst!

Genomsnittligt betyg: 0 /5 Röster: 0

Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Senaste inläggen