การชำระเงินและการสมัคร

การสมัครสมาชิกปัจจุบัน
Free
ADS ในการสแกน
$0 / เดือน
พื้นที่เก็บข้อมูล
$0
พื้นที่เก็บข้อมูลที่ใช้ไป
%
0 MB
100 MB
แผน
tag ใช้รหัสโปรโมชั่น chevron-down
tag-bw
รหัสโปรโมชั่นไม่ทำงานอีกต่อไป
รหัสโปรโมชั่นที่ไม่ถูกต้อง
tag
checkปรับใช้แล้ว!

ทุกปี
รายเดือน
ไลต์
บันทึก
/ ปี
check100 MB การจัดเก็บไฟล์
check1 QR รหัสโฆษณาฟรี
พรีเมี่ยม
บันทึก
/ ปี
check500 MB การจัดเก็บไฟล์
checkรหัส QR ทั้งหมดฟรีโฆษณา
ไลต์
เป็นที่นิยม
/ เดือน
check100 MB การจัดเก็บไฟล์
check1 QR รหัสโฆษณาฟรี
พรีเมี่ยม
เหมาะสมที่สุด
/ เดือน
check500 MB การจัดเก็บไฟล์
checkรหัส QR ทั้งหมดฟรีโฆษณา
การจัดเก็บไฟล์
0 MB
0 100 MB 300 MB 500 MB 1 GB 10 GB 100 GB 1 TB 10 TB
$0 / ปี
การชำระเงิน
จำนวน การสมัครสมาชิก วันที่ สถานะ ใบแจ้งหนี้
not-invoices
คุณยังไม่มีใบแจ้งหนี้