Thanh toán & Đăng ký

Quản lý đăng ký của bạn và chuyển đổi gói giá

Đăng ký của tôi

Free

ADS khi quét

Đăng ký chính

Premium

  • Truy cập vào ME PAGE
  • 500 MB Lưu trữ tập tin
  • Không có Google ADS khi quét

/ năm

Lite

  • 100 MB Lưu trữ tập tin
  • 1 Mã QR không có quảng cáo mỗi tháng

/ năm

Premium

  • Truy cập vào ME PAGE
  • 500 MB Lưu trữ tập tin
  • Không có Google ADS khi quét

/ tháng

Lite

  • 100 MB Lưu trữ tập tin
  • 1 Mã QR không có quảng cáo mỗi tháng

/ tháng