Thanh toán & Đăng ký

Chọn đăng ký tốt nhất cho bạn

Đăng ký của tôi
Miễn phí
star_border ADS khi quét
Đăng ký chính
Phí bảo hiểm / năm
star_borderKhông có Google ADS khi quét
Activate

$ 69 / năm

Phí bảo hiểm / tháng
star_borderKhông có Google ADS khi quét
Activate

$ 9,99 / tháng

Lite
star_borderKhông có ADS khi quét 1 mã QR
Activate

$ 5 / tháng