Thanh toán & Đăng ký

Đăng ký hiện tại
Free
ADS khi quét
$0 / tháng
Lưu trữ
$0
Lưu trữ Đã Sử Dụng
%
0 MB
100 MB
CÁC KẾ HOẠCH
tag Sử Dụng Mã Khuyến Mãi chevron-down
tag-bw
Mã khuyến mãi không còn hoạt động
Mã khuyến mại sai
tag
checkđã áp dụng!

Hàng Năm
Hàng tháng
Nhẹ
Tiết kiệm
/ năm
check100 MB Lưu trữ tập tin
check1 mã QR không có quảng cáo
Premium
Tiết kiệm
/ năm
check500 MB Lưu trữ tập tin
checkTất cả các mã QR không có quảng cáo
Nhẹ
Phổ biến
/ tháng
check100 MB Lưu trữ tập tin
check1 mã QR không có quảng cáo
Premium
Tối ưu
/ tháng
check500 MB Lưu trữ tập tin
checkTất cả các mã QR không có quảng cáo
Lưu trữ tập tin
0 MB
0 100 MB 300 MB 500 MB 1 GB 10 GB 100 GB 1 TB 10 TB
$0 / năm
Thanh toán
Số lượng Đăng ký Ngày Trạng thái Hóa đơn
not-invoices
Bạn chưa có hóa đơn nào