วิธีปรับปรุงการตลาดโครงการทำอาหาร  ด้วยรหัส QR สำหรับสูตรอาหาร

วิธีปรับปรุงการตลาดโครงการทำอาหาร  ด้วยรหัส QR สำหรับสูตรอาหาร

หากต้องการสร้างรหัส QR สำหรับลิงก์ วิดีโอ หรือรูปภาพ - คลิกที่ปุ่มด้านล่าง

หากต้องการสร้างรหัส QR สำหรับลิงก์ วิดีโอ หรือรูปภาพ - คลิกที่ปุ่มด้านล่าง

สร้างรหัส QR
รหัส QR สูตร
ข้อดีของคิวอาร์

การทำอาหารสมัยใหม่ไปไกลเกินกว่าจะครอบคลุมความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เป็นงานอดิเรก ความบันเทิง และช่องทางทำเงิน บล็อกเกอร์อาหารสร้างเนื้อหาการทำอาหารสำหรับกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาโครงการออนไลน์และออฟไลน์ เครื่องมือทางการตลาดสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยี QR มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของโครงการ

การทำอาหารสมัยใหม่ไปไกลเกินกว่าจะครอบคลุมความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เป็นงานอดิเรก ความบันเทิง และช่องทางทำเงิน บล็อกเกอร์อาหารสร้างเนื้อหาการทำอาหารสำหรับกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาโครงการออนไลน์และออฟไลน์ เครื่องมือทางการตลาดสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยี QR มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของโครงการ

ข้อดีของรหัส QR สำหรับการส่งเสริมสูตรอาหาร

ข้อดีของรหัส QR สำหรับการส่งเสริมสูตรอาหาร

With the QR code generator, food enthusiasts can successfully advertize cooking blogs on social media, promote printed or electronic books and YouTube channels, etc. QR technology can significantly improve the marketing strategy of your cooking project. Here are a few advantages you get if you create QR codes for recipes:

ด้วยเครื่องสร้างรหัส QR ผู้ที่ชื่นชอบอาหารสามารถโฆษณาบล็อกการทำอาหารบนโซเชียลมีเดีย โปรโมตหนังสือสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์และช่อง YouTube ฯลฯ ได้สำเร็จ เทคโนโลยี QR สามารถปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดของโครงการทำอาหารของคุณได้อย่างมาก นี่คือข้อดีบางประการที่คุณจะได้รับหากคุณสร้างรหัส QR สำหรับสูตรอาหาร:

QR ผู้ชม

improve the target audience reach on different platforms;

ปรับปรุงการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายบนแพลตฟอร์มต่างๆ

คิวอาร์โฆษณา

combine printed and digital advertising for your culinary project;

รวมสิ่งพิมพ์และโฆษณาดิจิทัลสำหรับโครงการทำอาหารของคุณ

QR ความสนใจ

draw the users' attention to new recipes;

ดึงความสนใจของผู้ใช้ไปที่สูตรอาหารใหม่

คิวอาร์เซลส์

increase your products and services sales;

เพิ่มยอดขายสินค้าและบริการของคุณ

โครงการคิวอาร์

highlight the unique style of your project.

เน้นสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของโครงการของคุณ

"Scan me" - this playful phrase is enough to encourage users to open the code and check its content. You need to create a QR code with a recipe and add an effective call to action to increase the number of scans.

"สแกนฉัน" - วลีเล่นๆ นี้เพียงพอที่จะกระตุ้นให้ผู้ใช้เปิดรหัสและตรวจสอบเนื้อหา คุณต้องสร้างรหัส QR พร้อมสูตรและเพิ่มคำกระตุ้นการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มจำนวนการสแกน

  5 ideas on how to make a free QR code for a recipe

  5 แนวคิดในการสร้างรหัส QR ฟรีสำหรับสูตรอาหาร

  Interactive QR codes for recipes can improve your interaction with the target audience. Here are some great ideas on how your cooking project can benefit from QR technology.

  รหัส QR แบบโต้ตอบสำหรับสูตรอาหารสามารถปรับปรุงการโต้ตอบของคุณกับกลุ่มเป้าหมาย ต่อไปนี้คือแนวคิดดีๆ เกี่ยวกับวิธีที่โครงการทำอาหารของคุณจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี QR

  ตำราอาหาร QR Code

  QR codes for cookbooks

  รหัส QR สำหรับตำราอาหาร

  When designing your cookbook layout, leave some space for QR codes. You can add a link to the appropriate recipe on your website or a YouTube video to each code. It will make your book more interactive and increase your website traffic or the number of video views.

  เมื่อออกแบบเค้าโครงตำราอาหาร ให้เว้นที่ว่างไว้สำหรับโค้ด QR คุณสามารถเพิ่มลิงก์ไปยังสูตรอาหารที่เหมาะสมบนเว็บไซต์ของคุณหรือวิดีโอ YouTube ในแต่ละรหัส มันจะทำให้หนังสือของคุณมีการโต้ตอบมากขึ้นและเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์หรือจำนวนการดูวิดีโอของคุณ

  QR codes for news

  รหัส QR สำหรับข่าว

  Tell your audience about it if you're releasing a new book or preparing a workshop. Make a QR code with the latest information and put it on your website banner or social media profiles. Users will only need to scan the code to read the news.

  บอกผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องนี้หากคุณกำลังจะออกหนังสือเล่มใหม่หรือเตรียมเวิร์กช็อป สร้างรหัส QR ด้วยข้อมูลล่าสุดและวางไว้บนแบนเนอร์เว็บไซต์ของคุณหรือโปรไฟล์โซเชียลมีเดีย ผู้ใช้จะต้องสแกนรหัสเพื่ออ่านข่าว

  QR สำหรับข่าว
  การสร้างลูกค้าเป้าหมาย QR

  QR codes for lead generation

  รหัส QR สำหรับการสร้างโอกาสในการขาย

  If you sell themed products or services in addition to making informational content about cooking, you'll need powerful lead magnets. These are effective tools for turning potential customers into buyers. You can generate a QR code with a snippet of your book or a promo code with a discount in your online store for this purpose.

  หากคุณขายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีธีมนอกเหนือจากการสร้างเนื้อหาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำอาหาร คุณจะต้องใช้แม่เหล็กนำที่ทรงพลัง เครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้กลายเป็นผู้ซื้อ คุณสามารถสร้างรหัส QR ด้วยตัวอย่างหนังสือของคุณหรือรหัสส่งเสริมการขายพร้อมส่วนลด ในร้านค้าออนไลน์ของคุณเพื่อจุดประสงค์นี้

  QR codes for product lists

  รหัส QR สำหรับรายการผลิตภัณฑ์

  If your users want to try a new recipe, they'll need specific ingredients. Make it easy for them to make a shopping list - add a list of ingredients to a QR code and place it on the recipe page. They only need to scan the code with their smartphone or QR scanner to save information about the necessary ingredients.

  หากผู้ใช้ของคุณต้องการลองสูตรอาหารใหม่ พวกเขาจะต้องมีส่วนผสมเฉพาะ ช่วยให้พวกเขาสร้างรายการซื้อของได้ง่าย - เพิ่มรายการส่วนผสมลงในคิวอาร์โค้ดและวางไว้ในหน้าสูตรอาหาร พวกเขาเพียงแค่สแกนโค้ดด้วยสมาร์ทโฟนหรือเครื่องสแกน QRเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมที่จำเป็น

  รายการที่มี QR
  การเติบโตของปริมาณการใช้ QR

  QR codes for increasing traffic and growing subscribers

  รหัส QR เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้งานและเพิ่มจำนวนสมาชิก

  If you have a cooking website with a high traffic rate, try to generate a QR code with links to social media and place it on website pages. It can be a link to one or more social media platforms (if you use a multilink). It will redirect your visitors to your social media accounts and grow your subscribers.

  หากคุณมีเว็บไซต์ทำอาหารที่มีอัตราการเข้าชมสูง ให้ลองสร้างรหัส QR พร้อมลิงก์ไปยังโซเชียลมีเดียและวางไว้บนหน้าเว็บไซต์ อาจเป็นลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างน้อยหนึ่งแพลตฟอร์ม (หากคุณใช้มัลติลิงก์) มันจะเปลี่ยนเส้นทางผู้เยี่ยมชมของคุณไปยังบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณและเพิ่มจำนวนสมาชิกของคุณ

  Feel free to create interactive QR codes for recipes and other related content. With QR technology, you can direct the development of your cooking project in the right direction!

  อย่าลังเลที่จะสร้างรหัส QR แบบโต้ตอบสำหรับสูตรอาหารและเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยเทคโนโลยี QR คุณสามารถควบคุมการพัฒนาโครงการทำอาหารของคุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง!

  แชร์กับเพื่อน:
  facebook-share facebook-share facebook-share facebook-share
  โพสต์ล่าสุด