Hoe de kookprojectmarketing  te verbeteren met QR-codes voor recepten

Hoe de kookprojectmarketing  te verbeteren met QR-codes voor recepten

Om een ​​QR-code voor een link, video of afbeelding te maken - klik op onderstaande knop.

Om een ​​QR-code voor een link, video of afbeelding te maken - klik op onderstaande knop.

GENEREER QR-CODE
Recept QR-code
Voordelen van QR

Modern koken gaat veel verder dan het voorzien in de basisbehoeften van de mens. Het is een hobby, amusement en een manier om geld te verdienen. Foodbloggers creëren kookcontent voor hun doelgroep en ontwikkelen online en offline projecten. Moderne marketingtools zoals QR-technologie spelen een belangrijke rol in het succes van projecten.

Modern koken gaat veel verder dan het voorzien in de basisbehoeften van de mens. Het is een hobby, amusement en een manier om geld te verdienen. Foodbloggers creëren kookcontent voor hun doelgroep en ontwikkelen online en offline projecten. Moderne marketingtools zoals QR-technologie spelen een belangrijke rol in het succes van projecten.

Voordelen van QR-codes voor het promoten van recepten

Voordelen van QR-codes voor het promoten van recepten

With the QR code generator, food enthusiasts can successfully advertize cooking blogs on social media, promote printed or electronic books and YouTube channels, etc. QR technology can significantly improve the marketing strategy of your cooking project. Here are a few advantages you get if you create QR codes for recipes:

Met de QR-codegenerator kunnen voedselliefhebbers succesvol reclame maken voor kookblogs op sociale media, gedrukte of elektronische boeken en YouTube-kanalen promoten, enz. QR-technologie kan de marketingstrategie van uw kookproject aanzienlijk verbeteren. Hier zijn enkele voordelen die u krijgt als u QR-codes voor recepten maakt:

QR-publiek

improve the target audience reach on different platforms;

het bereik van de doelgroep op verschillende platforms verbeteren;

QR-reclame

combine printed and digital advertising for your culinary project;

combineer gedrukte en digitale reclame voor uw culinaire project;

QR-aandacht

draw the users' attention to new recipes;

de aandacht van de gebruikers vestigen op nieuwe recepten;

QR-verkoop

increase your products and services sales;

de verkoop van uw producten en diensten verhogen;

QR-project

highlight the unique style of your project.

benadruk de unieke stijl van uw project.

"Scan me" - this playful phrase is enough to encourage users to open the code and check its content. You need to create a QR code with a recipe and add an effective call to action to increase the number of scans.

"Scan me" - deze speelse uitdrukking is voldoende om gebruikers aan te moedigen de code te openen en de inhoud ervan te controleren. U moet een QR-code met een recept maken en een effectieve call-to-action toevoegen om het aantal scans te verhogen.

  5 ideas on how to make a free QR code for a recipe

  5 ideeën voor het maken van een gratis QR-code voor een recept

  Interactive QR codes for recipes can improve your interaction with the target audience. Here are some great ideas on how your cooking project can benefit from QR technology.

  Interactieve QR-codes voor recepten kunnen uw interactie met de doelgroep verbeteren. Hier zijn enkele geweldige ideeën over hoe uw kookproject kan profiteren van QR-technologie.

  QR-code kookboek

  QR codes for cookbooks

  QR-codes voor kookboeken

  When designing your cookbook layout, leave some space for QR codes. You can add a link to the appropriate recipe on your website or a YouTube video to each code. It will make your book more interactive and increase your website traffic or the number of video views.

  Laat bij het ontwerpen van uw kookboeklay-out wat ruimte over voor QR-codes. U kunt aan elke code een link toevoegen naar het juiste recept op uw website of een YouTube-video. Het maakt uw boek interactiever en verhoogt uw websiteverkeer of het aantal videoweergaven.

  QR codes for news

  QR-codes voor nieuws

  Tell your audience about it if you're releasing a new book or preparing a workshop. Make a QR code with the latest information and put it on your website banner or social media profiles. Users will only need to scan the code to read the news.

  Vertel uw publiek erover als u een nieuw boek uitbrengt of een workshop voorbereidt. Maak een QR-code met de laatste informatie en plaats deze op uw websitebanner of social media-profielen. Gebruikers hoeven alleen de code te scannen om het nieuws te lezen.

  QR voor nieuws
  QR-leadgeneratie

  QR codes for lead generation

  QR-codes voor leadgeneratie

  If you sell themed products or services in addition to making informational content about cooking, you'll need powerful lead magnets. These are effective tools for turning potential customers into buyers. You can generate a QR code with a snippet of your book or a promo code with a discount in your online store for this purpose.

  Als je thematische producten of diensten verkoopt naast het maken van informatieve inhoud over koken, heb je krachtige loodmagneten nodig. Dit zijn effectieve tools om van potentiële klanten kopers te maken. U kunt hiervoor een QR-code genereren met een fragment uit uw boek of een actiecode met korting in uw webwinkel.

  QR codes for product lists

  QR-codes voor productlijsten

  If your users want to try a new recipe, they'll need specific ingredients. Make it easy for them to make a shopping list - add a list of ingredients to a QR code and place it on the recipe page. They only need to scan the code with their smartphone or QR scanner to save information about the necessary ingredients.

  Als uw gebruikers een nieuw recept willen proberen, hebben ze specifieke ingrediënten nodig. Maak het ze gemakkelijk om een ​​boodschappenlijstje te maken - voeg een lijst met ingrediënten toe aan een QR-code en plaats deze op de receptenpagina. Ze hoeven alleen de code te scannen met hun smartphone of QR-scanner om informatie over de benodigde ingrediënten op te slaan.

  Lijsten met QR
  Verkeer QR-groei

  QR codes for increasing traffic and growing subscribers

  QR-codes voor toenemend verkeer en groeiend aantal abonnees

  If you have a cooking website with a high traffic rate, try to generate a QR code with links to social media and place it on website pages. It can be a link to one or more social media platforms (if you use a multilink). It will redirect your visitors to your social media accounts and grow your subscribers.

  Als u een kookwebsite heeft met veel verkeer, probeer dan een QR-code met links naar sociale media te genereren en deze op webpagina's te plaatsen. Het kan een link zijn naar één of meerdere social media platformen (als je een multilink gebruikt). Het zal uw bezoekers omleiden naar uw sociale media-accounts en uw abonnees laten groeien.

  Feel free to create interactive QR codes for recipes and other related content. With QR technology, you can direct the development of your cooking project in the right direction!

  Maak gerust interactieve QR-codes voor recepten en andere gerelateerde inhoud. Met QR-technologie stuurt u de ontwikkeling van uw kookproject in goede banen!

  Delen met vrienden:
  facebook-share facebook-share facebook-share facebook-share
  Laatste berichten