TÀI KHOẢN VÀ THANH TOÁN

Bạn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi miễn phí, nhưng với các quảng cáo sau khi quét. Nó có thể được bỏ qua sau 5 giây.

Nếu bạn muốn sử dụng mã mà không có quảng cáo, bạn phải đăng ký. Đăng ký dành cho tài khoản, không phải cho một mã riêng biệt. Các gói giá có sẵn trên trang giá.

NỘI DUNG

Không tạo mã có nội dung không phù hợp hoặc độc hại. Các tài khoản như vậy sẽ bị khóa sau khi quét mà không có khả năng khôi phục.

Chúng bao gồm: thư rác, liên kết độc hại, lừa đảo, lạm dụng trẻ em, nội dung khiêu dâm, nội dung xúc phạm hoặc khiêu khích, lời nói căm thù, tàn ác với động vật, quảng cáo chất cấm, vũ khí.

ĐỊA ĐIỂM

1. Không đặt mã của chúng tôi bên cạnh nội dung được coi là không được chấp nhận;

2. Không gửi thư rác. Những lời phàn nàn từ người dùng được sàng lọc cẩn thận.

google
norton
transpilot