FAQ
Dưới đây chúng tôi đã thu thập câu trả lời cho các câu hỏi mà bạn có thể có. Đọc thêm về mã QR và cách sử dụng mã này trong Blog của chúng tôi.
Khám phá
title-img
advertisement
Các tính năng của phiên bản miễn phí
  • Để làm điều này bạn sẽ cần phải đăng ký.
  • Chúng tôi sử dụng trang web của mình như một lớp. Điều này cung cấp cho chúng tôi khả năng thu thập số liệu thống kê và bảo mật bạn với tư cách là người dùng. Để thực hiện việc này, chúng tôi sử dụng tính năng bảo vệ DDoS, giúp bảo vệ tài khoản của bạn khỏi bị tấn công và đảm bảo dịch vụ hoạt động ổn định. Đây chính xác là những gì bạn cần quét qua hệ thống của chúng tôi. Nếu bạn muốn thay đổi miền và giữ nguyên tất cả các tính năng này - bạn có thể thực hiện việc này thông qua miền phụ (subdomain). Nhưng xin lưu ý rằng trong trường hợp này, bạn sẽ cần in lại mã đã được tạo. Trong trường hợp đăng ký Premium, chúng tôi sẽ tự động chuyển hướng đến trang web của bạn, nhưng trong cửa sổ của máy quét sẽ hiển thị liên kết đến me-qr.
qr-codes
Mã QR
scanner
Máy quét
google
norton
transpilot