Mở khóa tiềm năng đầy đủ của mã QR

Tìm hiểu rất nhiều điều thú vị và hữu ích về việc tạo và sử dụng mã QR. Kiểm tra các bài viết blog của chúng tôi.


Khám phá
Định giá mã QR

Các tính năng của phiên bản miễn phí

 • Các loại mã QR khác nhau

 • App Store và Google Play QR

 • Mã QR động

 • Mã QR với thiết kế

 • Tạo mã QR không giới hạn

 • Quét không giới hạn

 • Quản lý thời gian tồn tại của mã

 • Phân tích mã QR

 • Mẫu mã QR

 • Mã QR với lịch trình

 • Quyền truy cập nhiều người dùng

 • Quét thông báo

 • Thay đổi miền mã QR

 • Chỉnh sửa loại mã QR

 • Thêm mã QR hiện có

 • Lưu mã độ phân giải cao

 • Thêm thẻ GA UTM

 • Mã QR dùng một lần

Mua Premium để Xóa Quảng cáo

Đăng ký Tháng
$5 / tháng

Bạn thanh toán ngay hôm nay: $5

Đăng ký năm
$36 / năm

Bạn thanh toán ngay hôm nay: $36 Tiết kiệm 40%

Các câu hỏi thường gặp

Mã QR - thông tin đăng ký
google
norton
transpilot