Biểu tượng đăng ký

Tạo tài khoản

Vui lòng nhập chi tiết của bạn.


hoặc
Đăng ký trên ME-QR
Chúng ta đang làm gì
ME-QR cung cấp cho bạn khả năng tạo mã QR động hoàn toàn có thể tùy chỉnh của các danh mục khác nhau với thu thập thêm các thống kê quét.
Khán giả của chúng tôi
Mã của chúng tôi có thể được thực hiện cho cả mục đích sử dụng cá nhân và thương mại - không có hạn chế!
Lợi ích của chúng tôi
Tất cả các chức năng của trình tạo mã QR của chúng tôi ngay lập tức có sẵn miễn phí. Bạn chỉ có thể trả tiền cho sự thuận tiện thêm của người dùng.