Làm thế nào để tạo, sử dụng và chia sẻ mã QR?

Biết thêm về mã QR trong blog của chúng tôi: QR cho hình ảnh, tệp PDF, video, phương tiện truyền thông xã hội, liên kết.

blog

8 phút đọc

Tìm hiểu các tính năng của việc sử dụng mã QR trong danh mục và các mẹo để tạo chúng

blog

7 phút đọc

Tìm hiểu cách sử dụng mã QR tương tác cho các nhu cầu của nhà thờ một cách hiệu quả

instructions

8 phút đọc

Nguyên tắc và cách quét mã QR trên thiết bị Windows và macOS

blog

5 phút đọc

Sử dụng các mẹo đơn giản để ngăn chặn lừa đảo mã QR

blog

7 phút đọc

Thử sử dụng mã QR trên vé để quảng cáo dịch vụ của bạn tốt hơn

blog

6 phút đọc

Hãy thử tạo mã QR TikTok để đạt được các mục tiêu tiếp thị của bạn

instructions

7 phút đọc

Tạo mã QR cho địa chỉ email của bạn. Email chưa bao giờ thuận tiện như vậy!

blog

7 phút đọc

Sử dụng trình tạo mã QR chức năng để cải thiện trải nghiệm chăm sóc sức khỏe

blog

7 phút đọc

blog

7 phút đọc

Tìm hiểu cách sử dụng công nghệ QR cho các dự án từ thiện một cách hiệu quả

blog

7 phút đọc

Áp dụng công nghệ QR để tạo mã QR cho sự kiện của bạn

blog

7 phút đọc

Tìm hiểu cách tạo mã QR cho các công ty kinh doanh nông sản

google
norton
transpilot