Trouwuitnodigingen met QR-codes: voordelen en gebruik

Trouwuitnodigingen met QR-codes: voordelen en gebruik

Om een ​​QR-code voor een link, video of afbeelding te maken - klik op onderstaande knop.

Om een ​​QR-code voor een link, video of afbeelding te maken - klik op onderstaande knop.

GENEREER QR-CODE
Bruiloft QR-codes

Uitnodigingen zijn onmisbaar bij het organiseren van een bruiloft. Je richt uitnodigingen aan familie, vrienden en collega's om hen te informeren over feestelijke details. Om uitnodigingen uniek en modern te maken, gebruikt u de QR-codegenerator en maakt u online een huwelijksuitnodiging met een QR-code. 

Uitnodigingen zijn onmisbaar bij het organiseren van een bruiloft. Je richt uitnodigingen aan familie, vrienden en collega's om hen te informeren over feestelijke details. Om uitnodigingen uniek en modern te maken, gebruikt u de QR-codegenerator en maakt u online een huwelijksuitnodiging met een QR-code. 

5 ideeën voor het etsen van QR-codes

An interactive code can contain a variety of content. An engraved QR code with logo is one of the most widepspread ones and it allows you to place your company’s logo on souvenirs. However, there are more ideas on how to make a QR code for free using engraving technology. Consider 5 unique ideas for using an interactive QR code in the form of engraving.

De doelen van de huwelijksuitnodiging met QR-code

You need QR code invitation cards to invite guests to the event formally. An interactive code can contain any information you want to share, and one can access it through their smartphone. There are many benefits of invitations made using QR technology:

U hebt uitnodigingskaarten met QR-code nodig om gasten formeel uit te nodigen voor het evenement. Een interactieve code kan alle informatie bevatten die u wilt delen, en men heeft er toegang toe via hun smartphone. Er zijn veel voordelen aan uitnodigingen die zijn gemaakt met behulp van QR-technologie:

  • a memorable way to invite loved ones to your celebration;

  • quick sending out of invitations;

  • an opportunity to find out the exact number of guests in advance;

  • saving money on printed invitations.
  • een gedenkwaardige manier om dierbaren uit te nodigen voor uw feest;

  • snelle verzending van uitnodigingen;

  • een mogelijkheid om vooraf het exacte aantal gasten te weten te komen;

  • geld besparen op gedrukte uitnodigingen.
QR-huwelijksuitnodigingen

A wedding invitation with a QR code is much more functional than a traditional one. You can invite guests to your wedding with it while minimizing the hassle associated with the organization.  

Een huwelijksuitnodiging met een QR-code is veel functioneler dan een traditionele. U kunt er gasten mee uitnodigen voor uw bruiloft terwijl u de rompslomp van de organisatie minimaliseert.  

5 unique ways to make a wedding card with a QR code

With the QR code generator for wedding invitations, you can make unique, memorable, and functional invitations. See for yourself - check out these 5 ideas for organizing your wedding.

5 unieke manieren om een ​​trouwkaart te maken met een QR-code

Met de QR-codegenerator voor huwelijksuitnodigingen kunt u unieke, gedenkwaardige en functionele uitnodigingen maken. Overtuig uzelf - bekijk deze 5 ideeën voor het organiseren van uw bruiloft.

QR code for a couple's love story

Even if your close people know how you met, they will be interested in learning more about your love story. For this, you should generate a QR code with a PowerPoint slide show or video presentation featuring funny, unique, touching, and previously unknown details of your first date.

QR-code voor het liefdesverhaal van een stel

Zelfs als je naaste mensen weten hoe je elkaar hebt ontmoet, zullen ze geïnteresseerd zijn in meer informatie over je liefdesverhaal. Hiervoor moet u een QR-code genereren met een PowerPoint-diavoorstelling of videopresentatie met grappige, unieke, ontroerende en voorheen onbekende details van uw eerste date.

Verhaal QR-code
Huwelijksprogramma QR

QR code for a wedding program

Write out the detailed plan of your event in advance, thus making the invitations as valuable and informative as possible. You can create a QR code with information about the time and place of the wedding reception, banquet hall address, and other necessary details. You can add plain text, Google Maps, or PDF to the QR code.

QR-code voor een huwelijksprogramma

Schrijf van tevoren het gedetailleerde plan van uw evenement uit, zodat de uitnodigingen zo waardevol en informatief mogelijk zijn. U kunt een QR-code maken met informatie over de tijd en plaats van de huwelijksreceptie, het adres van de feestzaal en andere noodzakelijke details. U kunt platte tekst, Google Maps of PDF aan de QR-code toevoegen.

QR code for the gallery of newlyweds' pictures

You can make a QR code with a series of photos to use it as a unique invitation or decoration at the wedding ceremony. With this virtual gallery, your guests can view the happiest moments of your life. You can add 20 images to one QR code with the ME-QR generator.

QR-code voor de galerij met foto's van pasgetrouwden

U kunt een  QR-code maken met een reeks foto's om deze te gebruiken als unieke uitnodiging of decoratie bij de huwelijksceremonie. Met deze virtuele galerij kunnen uw gasten de gelukkigste momenten van uw leven bekijken. Met de ME-QR-generator kunt u 20 afbeeldingen aan één QR-code toevoegen.

QR-codegalerij
QR-codegalerij

QR code for a wedding invitation with RSVP

Try to create a wedding RSVP QR code. Guests will be asked if they can attend your wedding after scanning the QR code. You can create a QR code for RSVP to estimate the number of guests in advance. This is especially important when booking a banquet hall, planning a wedding photo shoot, etc.

QR-code voor een huwelijksuitnodiging met RSVP

Probeer een RSVP QR-code voor een bruiloft te maken. Gasten krijgen na  het scannen van de QR-code de vraag of ze bij je bruiloft aanwezig kunnen zijn . U kunt een QR-code voor RSVP maken om vooraf het aantal gasten in te schatten. Dit is vooral belangrijk bij het boeken van een feestzaal, het plannen van een trouwfotoshoot, enz.

QR code for a book with greetings

To keep the memory of your wedding beyond photos and videos, you can create a QR code for wedding greetings. This interactive code will let you collect text greetings from your loved ones to combine them later in a virtual book to commemorate your family's most important day.

QR-code voor een boek met groeten

Om de herinnering aan uw bruiloft buiten foto's en video's te houden, kunt u een QR-code voor huwelijksgroeten maken. Met deze interactieve code kun je tekstgroeten van je dierbaren verzamelen om ze later te combineren in een virtueel boek om de belangrijkste dag van je gezin te herdenken.

QR-code groeten

A wedding card with a QR code is much more than a simple invitation card. With it, you can simplify your wedding planning and turn the tiring organizational process into pleasant memories!

Een trouwkaart met een QR-code is veel meer dan een simpele uitnodigingskaart. Hiermee kunt u uw huwelijksplanning vereenvoudigen en het vermoeiende organisatieproces omzetten in aangename herinneringen!

Delen met vrienden:
facebook-share facebook-share facebook-share facebook-share

Was dit artikel nuttig?

Klik op een ster om te beoordelen!

Bedankt voor uw stem!

Gemiddelde beoordeling: 0 /5 Stemmen: 0

Wees de eerste om dit bericht te beoordelen!

Laatste berichten