Tạo mã QR mới

1. Chọn loại mã QR

Mã QR này không có giới hạn về thời gian và thời gian quét - hãy tận hưởng dịch vụ của chúng tôi
Người dùng sau khi quét mã qr email sẽ nhận được biểu mẫu "viết email" trên thiết bị với các trường điền sẵn.
đám mây

Tải lên âm thanh của bạn

Nhấp vào nút này để tải lên âm thanh của bạn. Tối đa Kích thước tập tin 30 mb.

Cập nhật dử liệu

Hình ảnh của bạn

Máy ảnh QR jpg image preview
đám mây

Tải lên hình ảnh của bạn

Nhấp vào nút này để tải lên hình ảnh JPG / JPEG của bạn. Tối đa Kích thước tập tin 10 mb.

Cập nhật dử liệu

Hình ảnh của bạn

Máy ảnh QR jpg image preview
đám mây

Tải lên hình ảnh của bạn

Nhấp vào nút này để tải lên hình ảnh PNG của bạn. Tối đa Kích thước tập tin 10 mb.

Cập nhật dử liệu

Tối đa Kích thước tập tin 10 mb. Tối đa số lượng tập tin 20

File count:

cloud

Tải lên tệp PPTX của bạn'Subes archivo de Powerpoint

Nhấp vào nút này để tải lên tệp PPTX của bạn. Tối đa Kích thước tập tin 30 mb.

Cập nhật dử liệu
cloud

Tải lên tệp PDF của bạn

Nhấp vào nút này để tải lên tệp PDF của bạn. Tối đa Kích thước tập tin 30 mb.

Cập nhật dử liệu

Bảo vệ URL bằng hàm băm

Đặt mật khẩu

Ẩn thông tin khỏi Google, Bing, v.v.

Chỉ truy cập vào nội dung thông qua QR

Đặt thời gian tồn tại của QR, sau đó nó sẽ biến mất

đám mây

Tải lên tệp PDF của bạn

Nhấp vào nút này để tải lên tệp PDF của bạn. Tối đa Kích thước tập tin 30 mb.

Cập nhật dử liệu

THÔNG BÁO THÔNG TIN: Bạn có muốn tạo mã QR để kiểm tra PCR тkhông? Chọn loại mã QR PCR và để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.


đám mây

Tải lên tệp vCard của bạn

Nhấp vào nút này để tải lên tệp vCard của bạn. Tối đa Kích thước tập tin 30 mb.

Cập nhật dử liệu


How to generate QR?

2. Xem trước mã QR

Save qr code...
camera

Để xem mã QR
nhấp vào "Tạo mã"

arrow_back
Vòng xoay

Đang tải...

Chọn khối mẫu
Mã qr khối mẫu đầu tiên
Mã qr khối mẫu thứ hai
Mã qr khối mẫu thứ ba
Mã hình khối qr bốn mẫu
Năm mẫu mã hình khối qr
Mã hình khối sáu mẫu qr
Chọn mẫu
Mã qr mẫu đầu tiên
Mã qr mẫu thứ hai
Mã qr mẫu thứ ba
Mã qr mẫu đầu tiên
Mã qr mẫu thứ hai
mẫu qr
Mã qr mẫu thứ ba

Hoặc chọn từ hiện có

chọn khung logo

No image qr border
Scan me green QR border
Scan me bottom QR border
qr one
border four
border six
border seven
border fourteen
border twenty three
border two
border five
border eight
border nine
border eleven
border twelve
border thirteen
border fifteen
border sixteen
border seventeen
border eighteen
border nineteen
border twenty
border twenty one
border twenty two
border twenty four

tải xuống đám mây Tải xuống mã QR