Làm thế nào để tạo, sử dụng và chia sẻ mã QR?

Biết thêm về mã QR trong blog của chúng tôi: QR cho hình ảnh, tệp PDF, video, phương tiện truyền thông xã hội, liên kết..


Explore
QR code creation for website, image, PDF file

Tất cả về mã QR. Mẹo và tin tức.


Tạo mã QR. Mã QR là gì và cách làm việc với nó.

Tất cả về cách tạo QR. Mã QR là gì? Các loại mã QR và cách làm việc với chúng. Đọc thêm

img

Me-Qr Team

img

5 min read

Trình tạo mã QR Vcard: 5 ưu điểm sử dụng hàng đầu

Mã QR cho Vcard. Tìm hiểu về cách thay đổi danh bạ của bạn thành QR. Đọc thêm

img

Me-Qr Team

img

5 min read

Google Biểu mẫu sang mã QR. Tại sao bạn cần nó?

Nhận thêm thông tin về cách tạo mã QR cho Google Biểu mẫu. Sử dụng mã QR ở mọi nơi. Đọc thêm

img

Me-Qr Team

img

5 min read

Mã QR cho Zoom.

Chia sẻ các cuộc họp Thu phóng với sự trợ giúp của mã QR. Chuyển đổi liên kết Zoom thành mã QR. Đọc thêm

img

Me-Qr Team

img

5 min read

Mã QR cho Twitter: lợi thế của việc sử dụng.

Tìm hiểu cách chia sẻ tweet và hồ sơ Twitter bằng trình tạo mã QR. Đọc thêm

img

Me-Qr Team

img

5 min read

Mã QR với thiết kế.

Thay đổi màu sắc, khung và logo thành mã QR của bạn. Làm cho mã QR của bạn trở nên độc đáo. Đọc thêm

img

Me-Qr Team

img

5 min read

Mã QR tĩnh VS động. Làm thế nào để lựa chọn?

Tìm hiểu cách chọn giữa mã QR tĩnh và động. Biết sự khác biệt và xem trước. Đọc thêm

img

Me-Qr Team

img

5 min read

PDF sang mã QR. Làm thế nào để chuyển các tệp trong QR?

Tìm hiểu cách tạo mã QR cho PDF trong vài cú nhấp chuột! Đọc thêm

img

Me-Qr Team

img

5 min read

Mã vạch và mã QR. Sự khác biệt là gì?

Sự khác biệt và lợi ích của QR và mã vạch. Chọn biến thể phù hợp. Đọc thêm

img

Me-Qr Team

img

5 min read

QR trong nhà hàng. QR trong dịch vụ.

Tìm hiểu thêm về Thực đơn kỹ thuật số cho nhà hàng của bạn. Đọc thêm

img

Me-Qr Team

img

5 min read

Tạo mã QR. Lời khuyên hữu ích.

Cách dễ dàng để tạo mã QR. Vài bước để cải thiện nó. Tìm hiểu cách cải thiện mã QR của bạn. Đọc thêm

img

Me-Qr Team

img

5 min read

Đánh giá của Google - Mã QR.

Cho phép khách hàng để lại đánh giá với sự trợ giúp của QR. Đọc thêm

img

Me-Qr Team

img

5 min read

Telegram into QR code. Simple tips

Get to know how to turn link on Telegran channel into QR code. Đọc thêm

img

Me-Qr Team

img

5 min read