Cách tạo mã QR cho Google Docs

Cách tạo mã QR cho Google Docs

Để tạo mã QR cho liên kết, video hoặc hình ảnh - nhấp vào nút bên dưới.

Để tạo mã QR cho liên kết, video hoặc hình ảnh - nhấp vào nút bên dưới.

TẠO MÃ QR
Google Tài liệu QR

Google Documents là một công cụ phổ biến để tạo và chỉnh sửa tài liệu ở các định dạng được yêu cầu nhiều nhất . Bạn có thể xem nội dung từ bất kỳ thiết bị nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình hoặc nhấp vào liên kết. Không giống như phần mềm như Microsoft Office, dịch vụ này giúp lưu trữ và chia sẻ tệp dễ dàng.

Bạn chỉ cần gửi liên kết đến tệp để chia sẻ tài liệu với những người dùng khác. Bạn có thể thực hiện việc này theo cách thủ công hoặc tạo mã QR cho Google Drive. Khám phá cách nó hoạt động.

Google Documents là một công cụ phổ biến để tạo và chỉnh sửa tài liệu ở các định dạng được yêu cầu nhiều nhất . Bạn có thể xem nội dung từ bất kỳ thiết bị nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình hoặc nhấp vào liên kết. Không giống như phần mềm như Microsoft Office, dịch vụ này giúp lưu trữ và chia sẻ tệp dễ dàng.

Bạn chỉ cần gửi liên kết đến tệp để chia sẻ tài liệu với những người dùng khác. Bạn có thể thực hiện việc này theo cách thủ công hoặc tạo mã QR cho Google Drive. Khám phá cách nó hoạt động.

Các tính năng của  mã QR cho Google Docs

Liên kết tới các thư mục và tài liệu của Google không ngắn: chúng thường chứa hơn 50 ký tự sau tên miền, bao gồm cả chữ thường và chữ hoa. Việc gõ thủ công địa chỉ của một URL như vậy là vô cùng bất tiện và có nhiều lỗi chính tả. Và nếu bạn  tạo mã QR cho một liên kết trong Google Drive, bạn sẽ tự động truy cập vào các tệp.

Ngoài khả năng trao đổi liên kết, hãy chú ý đến các chức năng bổ sung mà dịch vụ của chúng tôi cung cấp. Các tùy chọn nâng cao của trình tạo mã QR Google Tài liệu có thể hữu ích cho bạn:

Các tính năng của  mã QR cho Google Docs

Liên kết tới các thư mục và tài liệu của Google không ngắn: chúng thường chứa hơn 50 ký tự sau tên miền, bao gồm cả chữ thường và chữ hoa. Việc gõ thủ công địa chỉ của một URL như vậy là vô cùng bất tiện và có nhiều lỗi chính tả. Và nếu bạn  tạo mã QR cho một liên kết trong Google Drive, bạn sẽ tự động truy cập vào các tệp.

Ngoài khả năng trao đổi liên kết, hãy chú ý đến các chức năng bổ sung mà dịch vụ của chúng tôi cung cấp. Các tùy chọn nâng cao của trình tạo mã QR Google Tài liệu có thể hữu ích cho bạn:

Bảo vệ dữ liệu của bạn

Bảo vệ dữ liệu của bạn

Bật tùy chọn này trong cài đặt và tạo  mật khẩu cho mã QR . Sau đó, ngay sau khi quét mã, người dùng sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu để mở tài liệu hoặc thư mục Google;

Bật tùy chọn này trong cài đặt và tạo  mật khẩu cho mã QR . Sau đó, ngay sau khi quét mã, người dùng sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu để mở tài liệu hoặc thư mục Google;

Mật khẩu mã QR
URL Mã QR

Thay đổi URL trong mã

Thay đổi URL trong mã

Nếu trước đây bạn đã tạo  liên kết mã QR tới Google Drive và muốn chia sẻ tài liệu khác, bạn không cần tạo mã mới. Chỉ cần thay đổi URL trong cài đặt và sử dụng mã QR cũ với nội dung mới;

Nếu trước đây bạn đã tạo  liên kết mã QR tới Google Drive và muốn chia sẻ tài liệu khác, bạn không cần tạo mã mới. Chỉ cần thay đổi URL trong cài đặt và sử dụng mã QR cũ với nội dung mới;

Thông thường, số liệu thống kê rất hữu ích khi  tiến hành các chiến dịch quảng cáo bằng mã QR. Số liệu thống kê cho phép bạn tìm ra số lượng người dùng đã quét mã của bạn, tổng số lần quét và các thông tin có giá trị khác;

Thông thường, số liệu thống kê rất hữu ích khi  tiến hành các chiến dịch quảng cáo bằng mã QR. Số liệu thống kê cho phép bạn tìm ra số lượng người dùng đã quét mã của bạn, tổng số lần quét và các thông tin có giá trị khác;

Thống kê QR
QR cho Tài liệu

Giới hạn thời gian mã của bạn sẽ hoạt động

Giới hạn thời gian mã của bạn sẽ hoạt động

Bạn nên đặt ngày hết hạn nếu bạn muốn  Google Tài liệu của mình khả dụng trong một thời gian nhất định. Mã sẽ không hoạt động sau thời gian này.

Bạn nên đặt ngày hết hạn nếu bạn muốn  Google Tài liệu của mình khả dụng trong một thời gian nhất định. Mã sẽ không hoạt động sau thời gian này.

Cách tạo mã QR cho Google Drive

Sử dụng mã QR rất thuận tiện và việc tạo chúng càng đơn giản càng tốt. Vì vậy, để tạo mã QR Google Docs, bạn cần thực hiện theo một số bước đơn giản:

Cách tạo mã QR cho Google Drive

Sử dụng mã QR rất thuận tiện và việc tạo chúng càng đơn giản càng tốt. Vì vậy, để tạo mã QR Google Docs, bạn cần thực hiện theo một số bước đơn giản:

– sao chép liên kết bạn muốn thêm vào mã. Bạn có thể tạo mã QR cho Google Tài liệu, tức là cho tệp thuộc loại Tài liệu, Bảng tính hoặc Bản trình bày, cũng như cho một thư mục cụ thể (sau khi mở quyền truy cập cho người dùng cụ thể bằng địa chỉ email hoặc cho tất cả những người có liên kết );

– truy cập trang tạo mã QR ME-QR . Nhấp vào nút "Tạo mã QR" và chọn loại mã "Liên kết/URL" từ các tùy chọn có sẵn;

– dán liên kết của bạn vào trường được chỉ định. Tùy chọn, chọn danh mục nội dung và đặt tên cho mã QR, sau đó nhấp vào nút "Tùy chỉnh và tải xuống mã QR";

– cá nhân hóa giao diện mã của bạn. Ở giai đoạn này, bạn có thể chọn khung và màu sắc của khung, viết lời kêu gọi hành động, tùy chỉnh kiểu của các góc, thêm logo công ty của bạn, v.v.;

– thực hiện kiểm tra quét mã QR. Hướng máy ảnh của điện thoại thông minh của bạn vào mã QR và đảm bảo rằng nó chuyển hướng bạn đến tài liệu cần thiết. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem bạn có chia sẻ quyền truy cập vào tệp hoặc thư mục hay không. Nếu bạn nhận thấy lỗi, hãy chỉnh sửa mã QR;

- tải xuống mã QR. Bây giờ bạn có thể sử dụng nó cho ý định của bạn. Nếu bạn muốn áp dụng các tùy chọn bổ sung của trình tạo mã QR của chúng tôi, hãy chuyển đến tab "Mã QR của bạn" và định cấu hình cài đặt của mã được yêu cầu.

– sao chép liên kết bạn muốn thêm vào mã. Bạn có thể tạo mã QR cho Google Tài liệu, tức là cho tệp thuộc loại Tài liệu, Bảng tính hoặc Bản trình bày, cũng như cho một thư mục cụ thể (sau khi mở quyền truy cập cho người dùng cụ thể bằng địa chỉ email hoặc cho tất cả những người có liên kết );

– truy cập trang tạo mã QR ME-QR . Nhấp vào nút "Tạo mã QR" và chọn loại mã "Liên kết/URL" từ các tùy chọn có sẵn;

– dán liên kết của bạn vào trường được chỉ định. Tùy chọn, chọn danh mục nội dung và đặt tên cho mã QR, sau đó nhấp vào nút "Tùy chỉnh và tải xuống mã QR";

– cá nhân hóa giao diện mã của bạn. Ở giai đoạn này, bạn có thể chọn khung và màu sắc của khung, viết lời kêu gọi hành động, tùy chỉnh kiểu của các góc, thêm logo công ty của bạn, v.v.;

– thực hiện kiểm tra quét mã QR. Hướng máy ảnh của điện thoại thông minh của bạn vào mã QR và đảm bảo rằng nó chuyển hướng bạn đến tài liệu cần thiết. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem bạn có chia sẻ quyền truy cập vào tệp hoặc thư mục hay không. Nếu bạn nhận thấy lỗi, hãy chỉnh sửa mã QR;

- tải xuống mã QR. Bây giờ bạn có thể sử dụng nó cho ý định của bạn. Nếu bạn muốn áp dụng các tùy chọn bổ sung của trình tạo mã QR của chúng tôi, hãy chuyển đến tab "Mã QR của bạn" và định cấu hình cài đặt của mã được yêu cầu.

Trình tạo mã QR

Mã  QR cho Google Drive là một mã tương tác chứa liên kết đến một tài liệu hoặc thư mục cụ thể trong Google Drive. Nhờ nó, bạn có thể cấp quyền truy cập vào nội dung cho bất kỳ người dùng nào, ngay cả khi họ không có tài khoản Google. Vì vậy, hãy tạo mã QR cho Google Docs để chia sẻ tệp nhanh chóng!

Mã  QR cho Google Drive là một mã tương tác chứa liên kết đến một tài liệu hoặc thư mục cụ thể trong Google Drive. Nhờ nó, bạn có thể cấp quyền truy cập vào nội dung cho bất kỳ người dùng nào, ngay cả khi họ không có tài khoản Google. Vì vậy, hãy tạo mã QR cho Google Docs để chia sẻ tệp nhanh chóng!

Chia sẻ với bạn bè:
facebook-share facebook-share facebook-share facebook-share

Bài viết này có hữu ích không?

Nhấn vào một ngôi sao để đánh giá!

Cảm ơn bạn đã bình chọn!

Xếp Hạng Trung Bình: 0 /5 Bình chọn: 0

Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!

Bài viết mới nhất