Hướng dẫn tạo mã QR dễ dàng

Làm thế nào để tạo mã QR cho PDF, liên kết hoặc video? Làm thế nào để quét QR và chia sẻ nó? Tất cả các câu trả lời trong bài viết của chúng tôi..


Explore
QR code creation for website, image, PDF file

Tìm hiểu thêm về tạo mã QR


Cách dễ dàng để chuyển trang Facebook bằng mã QR

Tìm hiểu thêm về cách mã hóa bất kỳ URL Facebook nào thành QR. Đọc thêm

img

Me-Qr Team

img

5 min read

Làm thế nào để chuyển đổi danh sách phát Spotify thành mã QR?

Tìm hiểu cách chia sẻ bài hát từ Spotify với sự trợ giúp của mã QR. Đọc thêm

img

Me-Qr Team

img

5 min read

Tất cả về tạo QR: Mã QR Linkedin.

Tìm hiểu thêm về mã QR cho hồ sơ Linkedin. Đọc thêm

img

Me-Qr Team

img

5 min read

Làm thế nào để sử dụng QR cho sứ giả? Whatsapp thành mã QR.

Mã QR cho Whatsapp: chuyển đổi số của bạn thành QR. Sử dụng cách dễ dàng để chia sẻ liên hệ. Đọc thêm

img

Me-Qr Team

img

5 min read

Cách tạo mã QR cho YouTube?

Tạo mã QR cho video YouTube. Tìm hiểu cách sử dụng nó cho quảng cáo của bạn. Đọc thêm

img

Me-Qr Team

img

5 min read

Làm thế nào để áp dụng mã QR? Những cách khác

Ý tưởng QR sáng tạo cho mã QR của bạn. Sử dụng QR ở mọi nơi. Đọc thêm

img

Me-Qr Team

img

5 min read