iconThanh toán tiền điện tử

Mã QR cho Crypto

Đây là một loại mã QR chứa các thông tin chi tiết để thanh toán bằng tiền điện tử. Sau khi quét, ứng dụng ví tiền điện tử sẽ được mở trên thiết bị của người dùng với dữ liệu đã nhập để chuyển. Điều này giúp đơn giản hóa quá trình một cách đáng kể, khiến cho việc nhập địa chỉ lên đến 34 chữ số là không thể xảy ra. Nó cực kỳ quan trọng khi hoạt động bằng tiền. Tất cả những gì còn lại là xác nhận thanh toán.

Cách tạo QR Thanh toán tiền điện tử:

 • 1

  Chọn loại mã QR “Thanh toán bằng tiền điện tử”;

 • 2

  Chỉ định các chi tiết để thanh toán;

 • 3

  Nhấp vào "Tùy chỉnh & tải xuống QR";

 • 4

  Thiết kế thiết kế mã của riêng bạn và nhấp vào "Tải xuống mã QR".

Ví dụ về việc sử dụng:
image_1
Nếu bạn điều hành một cửa hàng, hãy đặt mã này bên cạnh thẻ giá thông thường của bạn để tăng số lượng tùy chọn thanh toán cho khách hàng của bạn.
image_2
Nhận các khoản đóng góp tự nguyện. Ví dụ: những người biểu diễn trên đường phố / trực tuyến có thể sử dụng mã như vậy trong các buổi biểu diễn.

FAQ

Đúng vậy, khi biết địa chỉ ví của bạn, người dùng chỉ có thể gửi tiền điện tử vào đó mà không có khả năng ngược lại.

Không, vì địa chỉ ví được chỉ định được gắn với một loại tiền cụ thể.