iconURL tùy chỉnh

Trình tạo mã QR đa URL

Loại mã QR này được sử dụng để chuyển hướng người dùng dựa trên một số điều kiện nhất định như ngôn ngữ, thời gian, vị trí và một số lần quét. Lưu ý rằng chỉ có một điều kiện có thể được áp dụng tại một thời điểm. Đây là một giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp để điều hành các chiến dịch trên toàn thế giới và tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau tùy thuộc vào đối tượng.

Tạo mã QR tùy chỉnh:

 • 1

  Chọn loại mã QR “URL tùy chỉnh”;

 • 2

  Chọn một điều kiện, thêm liên kết và thiết lập chuyển tiếp cho chúng theo điều kiện;

 • 3

  Nhấp vào "Tùy chỉnh & tải xuống QR";

 • 4

  Thiết kế thiết kế mã của riêng bạn và nhấp vào "Tải xuống mã QR".

Ví dụ về việc sử dụng:
image_1
Với điều kiện ngôn ngữ - Tùy thuộc vào cài đặt ngôn ngữ của điện thoại mà quá trình quét được thực hiện, hãy hướng người dùng đến trang với ngôn ngữ thích hợp.
image_2
Với điều kiện thời gian - Cơ sở ăn uống có thể cung cấp bữa sáng/bữa trưa/bữa tối hoặc giảm giá nhất định dựa trên thời gian mã được quét trên tài liệu quảng cáo của họ.

FAQ

Đối với ngôn ngữ, điều kiện vị trí và thời gian, một liên kết mặc định được yêu cầu được thêm vào, mà người dùng sẽ được chuyển hướng nếu không được đáp ứng các điều kiện cụ thể.

Có, bạn có thể, nhưng xin lưu ý rằng bạn sẽ phải xem lại các liên kết vì các liên kết cũ có thể không phù hợp với nội dung. Và nếu mã đã được sử dụng trong các tài liệu in, có thể có sự bất hòa giữa bản trình bày của nó và nội dung.