iconPCR

Kiểm tra PCR trong mã QR

Đây là mã QR chứa kết quả xét nghiệm PCR thu được trong phòng thí nghiệm. Có nghĩa là, bạn chỉ có thể tạo mã này khi bạn đã vượt qua phân tích và nhận được kết quả. Tài liệu với kết quả được tải vào mã.

Hướng dẫn thêm PCR vào QR:

 • 1

  Chọn loại mã PCR QR;

 • 2

  Tải lên tệp của bạn ở định dạng PDF;

 • 3

  Nhấp vào "Tùy chỉnh & tải xuống QR";

 • 4

  Thiết kế thiết kế mã của riêng bạn và nhấp vào "Tải xuống mã QR".

FAQ

Mã QR PCR có một loại cấm mã hóa và lập chỉ mục tự động đặc biệt. Điều này có nghĩa là thông tin trong mã không thể được hiển thị cho các công cụ tìm kiếm. Nó chỉ có thể được truy cập bởi những người quét mã.

Có, thông tin có trong đó là đủ để vượt qua biên giới và được quét bởi các thiết bị được trang bị các cột biên giới.