Làm thế nào để tạo, sử dụng và chia sẻ mã QR?

Biết thêm về mã QR trong blog của chúng tôi: QR cho hình ảnh, tệp PDF, video, phương tiện truyền thông xã hội, liên kết.

instructions

8 phút đọc

Nguyên tắc và cách quét mã QR trên thiết bị Windows và macOS

instructions

7 phút đọc

Tạo mã QR cho địa chỉ email của bạn. Email chưa bao giờ thuận tiện như vậy!

instructions

10 phút đọc

Nguyên tắc và phương pháp quét mã QR trên thiết bị Samsung và iPhone

instructions

7 phút đọc

Mã QR của URL là loại mã phổ biến nhất. Tìm hiểu cách tạo một tài khoản miễn phí

instructions

10 phút đọc

Bạn có muốn tạo mã QR nhanh chóng, dễ dàng và miễn phí không? Sau đó, hãy thử ME-QR

instructions

7 phút đọc

Dễ dàng tạo mã QR có tên miền của bạn trên thanh địa chỉ với ME-QR.

instructions

4 phút đọc

Tạo mã QR cho vị trí. Nhận biết cách chia sẻ địa chỉ của bạn.

instructions

4 phút đọc

Ý tưởng QR sáng tạo cho mã QR của bạn. Sử dụng QR ở mọi nơi.

instructions

3 phút đọc

Tạo mã QR cho video YouTube. Tìm hiểu cách sử dụng nó cho quảng cáo của bạn.

instructions

3 phút đọc

Mã QR cho Whatsapp: chuyển đổi số của bạn thành QR. Sử dụng cách dễ dàng để chia sẻ liên hệ.

instructions

3 phút đọc

Tìm hiểu thêm về mã QR cho hồ sơ Linkedin.

instructions

3 phút đọc

Tìm hiểu cách chia sẻ bài hát từ Spotify với sự trợ giúp của mã QR.

google
norton
transpilot