Lợi ích của mã QR  cho Lịch Google

Lợi ích của mã QR cho Lịch Google

Để tạo mã QR cho liên kết, video hoặc hình ảnh - nhấp vào nút bên dưới.

Để tạo mã QR cho liên kết, video hoặc hình ảnh - nhấp vào nút bên dưới.

TẠO MÃ QR
QR Lịch Google

Việc xác định rõ ngày giờ khi bạn tổ chức một sự kiện chính thức quy mô công ty hoặc lễ kỷ niệm không chính thức là điều cần thiết. Rốt cuộc, khách của bạn sẽ chỉ ghé thăm sự kiện của bạn nếu họ nhớ về nó.

Bạn cần chắc chắn rằng mọi người đều nhớ đến sự kiện của bạn. Giải pháp tốt nhất là thêm thông tin về sự kiện vào Lịch Google của mỗi khách bằng mã QR Lịch Google mà bạn có thể tạo thông qua trình tạo mã QR. Ứng dụng sẽ tự động nhắc người dùng về thời gian, địa điểm và các chi tiết khác khi ngày đến gần.

Việc xác định rõ ngày giờ khi bạn tổ chức một sự kiện chính thức quy mô công ty hoặc lễ kỷ niệm không chính thức là điều cần thiết. Rốt cuộc, khách của bạn sẽ chỉ ghé thăm sự kiện của bạn nếu họ nhớ về nó.

Bạn cần chắc chắn rằng mọi người đều nhớ đến sự kiện của bạn. Giải pháp tốt nhất là thêm thông tin về sự kiện vào Lịch Google của mỗi khách bằng mã QR Lịch Google mà bạn có thể tạo thông qua trình tạo mã QR. Ứng dụng sẽ tự động nhắc người dùng về thời gian, địa điểm và các chi tiết khác khi ngày đến gần.

Mã QR sự kiện với Lịch Google hoạt động như thế nào

Mã QR sự kiện với Lịch Google hoạt động như thế nào

Bạn có thể tạo lời nhắc cho các nhiệm vụ quan trọng trong Lịch Google. Đối với điều này, hãy mở ứng dụng trên điện thoại thông minh của bạn, chọn một ngày, nhập và lưu thông tin. Thủ tục không phức tạp nhưng hơi mất thời gian.

Giả sử bạn, với tư cách là nhà tổ chức, muốn thu hút khách đến sự kiện của mình. Hãy nhớ rằng quy trình tạo lời nhắc thủ công kéo dài sẽ làm giảm tỷ lệ chuyển đổi. Để tăng lượng người tham dự sự kiện của bạn, hãy chọn một cách khác - chia sẻ mã QR cho Lịch Google với khách của bạn.

Nếu tạo mã QR cho Lịch Google, bạn không cần thông tin liên hệ của khách để gửi lời mời. Khách sẽ quét mã tương tác và lời nhắc sự kiện sẽ tự động được thêm vào lịch của họ. Tính năng chính của mã QR này là nó không yêu cầu bất kỳ dữ liệu nào của người dùng.

Bạn có thể tạo lời nhắc cho các nhiệm vụ quan trọng trong Lịch Google. Đối với điều này, hãy mở ứng dụng trên điện thoại thông minh của bạn, chọn một ngày, nhập và lưu thông tin. Thủ tục không phức tạp nhưng hơi mất thời gian.

Giả sử bạn, với tư cách là nhà tổ chức, muốn thu hút khách đến sự kiện của mình. Hãy nhớ rằng quy trình tạo lời nhắc thủ công kéo dài sẽ làm giảm tỷ lệ chuyển đổi. Để tăng lượng người tham dự sự kiện của bạn, hãy chọn một cách khác - chia sẻ mã QR cho Lịch Google với khách của bạn.

Nếu tạo mã QR cho Lịch Google, bạn không cần thông tin liên hệ của khách để gửi lời mời. Khách sẽ quét mã tương tác và lời nhắc sự kiện sẽ tự động được thêm vào lịch của họ. Tính năng chính của mã QR này là nó không yêu cầu bất kỳ dữ liệu nào của người dùng.

Mã QR sự kiện

Tạo mã QR cho Lịch Google

Bạn cần một trình tạo mã QR và một vài phút miễn phí để thực hiện kế hoạch sự kiện của mình. Thực hiện theo các hướng dẫn đơn giản sau về cách tạo mã QR miễn phí cho Lịch Google:

Tạo mã QR cho Lịch Google

Bạn cần một trình tạo mã QR và một vài phút miễn phí để thực hiện kế hoạch sự kiện của mình. Thực hiện theo các hướng dẫn đơn giản sau về cách tạo mã QR miễn phí cho Lịch Google:

- tạo lời nhắc trong Lịch Google. Để thực hiện việc này, hãy mở ứng dụng, nhấp vào "Tạo" và chỉ định tất cả các chi tiết sự kiện. Tiếp theo, đăng sự kiện và sao chép liên kết đến sự kiện của bạn;

- truy cập trang ME-QR của trình tạo mã QR . Chọn loại mã "Liên kết" và bắt đầu tạo mã QR URL bằng liên kết ứng dụng Lịch Google;

- thêm liên kết lời nhắc Lịch Google của bạn vào trường thích hợp. Theo tùy chọn, hãy chọn danh mục nội dung và tiêu đề cho mã, sau đó nhấp vào "Tùy chỉnh và Tải xuống QR";

- tạo lời nhắc trong Lịch Google. Để thực hiện việc này, hãy mở ứng dụng, nhấp vào "Tạo" và chỉ định tất cả các chi tiết sự kiện. Tiếp theo, đăng sự kiện và sao chép liên kết đến sự kiện của bạn;

- truy cập trang ME-QR của trình tạo mã QR . Chọn loại mã "Liên kết" và bắt đầu tạo mã QR URL bằng liên kết ứng dụng Lịch Google;

- thêm liên kết lời nhắc Lịch Google của bạn vào trường thích hợp. Theo tùy chọn, hãy chọn danh mục nội dung và tiêu đề cho mã, sau đó nhấp vào "Tùy chỉnh và Tải xuống QR";

Trình tạo mã QR

- tùy chỉnh thiết kế. Chọn khung và màu sắc, thay đổi các góc và thêm mã QR kêu gọi hành động. Điểm cuối cùng là cần thiết để tăng số lần quét mã. Hãy xem các mẹo và ví dụ về lệnh gọi hành động bằng mã QR ;

- kiểm tra mã qua camera trên điện thoại thông minh của bạn. Mã hoạt động nếu Lịch Google tự động thêm sự kiện. Nếu mã QR không tải hoặc hiển thị sai nội dung, hãy chỉnh sửa mã đó;

- chọn trong số các định dạng PNG và SVG có sẵn và tải xuống mã QR. Sau đó chia sẻ nó để khách của bạn có thể quét mã và tự động thêm lời nhắc sự kiện vào lịch của họ.

- tùy chỉnh thiết kế. Chọn khung và màu sắc, thay đổi các góc và thêm mã QR kêu gọi hành động. Điểm cuối cùng là cần thiết để tăng số lần quét mã. Hãy xem các mẹo và ví dụ về lệnh gọi hành động bằng mã QR ;

- kiểm tra mã qua camera trên điện thoại thông minh của bạn. Mã hoạt động nếu Lịch Google tự động thêm sự kiện. Nếu mã QR không tải hoặc hiển thị sai nội dung, hãy chỉnh sửa mã đó;

- chọn trong số các định dạng PNG và SVG có sẵn và tải xuống mã QR. Sau đó chia sẻ nó để khách của bạn có thể quét mã và tự động thêm lời nhắc sự kiện vào lịch của họ.

Mã QR lịch

Sử dụng trình tạo mã QR để tạo mã tương tác cho Lịch Google. Thực hiện theo một vài bước đơn giản và tăng số người tham dự sự kiện!

Sử dụng trình tạo mã QR để tạo mã tương tác cho Lịch Google. Thực hiện theo một vài bước đơn giản và tăng số người tham dự sự kiện!

Chia sẻ với bạn bè:
facebook-share facebook-share facebook-share facebook-share
Bài viết mới nhất